Energiamuuros Kuponki

Energiamuutos Kuponki


Energiamuutos Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo kuuden Yhdysvalloissa ja neljän Euroopassa listatun yhtiön muodostaman osakeindeksin pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki

-osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 9.4.2021

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo kuuden Yhdysvalloissa ja neljän Euroopassa listatun yhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden 5 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa osakeindeksin 40 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -40 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -40 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 8).

Tyyppi
Pääomasuojaamaton osakeindeksin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin 1–6 vuotta1
Kohde-etuus
Osakeindeksi, Solactive Energy Transition 2021 AR 5 % Index (Bloomberg-järjestelmän tunniste: SONRGY21 Index)
Kasvava tuotto
4 % x kuluneiden puolivuotiskausien määrä (alustava ja vähintään)
Liikkeeseenlaskija ja takaaja
BNP Paribas Issuance B.V., luottoluokitus: A+ (S&P), takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody’s, S&P)2

Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
10 lainaa, mikä vastaa 10 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
Merkintäaikataulu
Merkintäaika 15.3.2021–9.4.2021, maksupäivä viimeistään 9.4.20213

1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti puolivuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.

2) Liikkeeseenlaskija kuuluu samaan konserniin kuin EAB Group Oyj:n (EAB Varainhoito Oy:n emoyhtiö) suurin omistaja BNP Paribas Asset Management Holding. Liikkeeseenlasku tullaan tekemään markkinaehtoisesti.

3) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.