Elpyvä Matkailu - joukkovelkalainakirja

Elpyvä Matkailu -joukkovelkakirjalaina


Elite Alfred Berg Elpyvä Matkailu -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 9 Euroopassa ja 9 Yhdysvalloissa listatun matkailualan yhtiön muodostaman osakeindeksin pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Elpyvä Matkailu
- osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 11.6.2021

Elite Alfred Berg Elpyvä Matkailu -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo yhdeksän Euroopassa ja yhdeksän Yhdysvalloissa listatun matkailualan yhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin vuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Vuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta vuoden jaksoa kohden 10,64 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa osakeindeksin 20 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -20 %, erääntyy sijoitus nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -20 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” esitteen sivulla 9)

Tyyppi
Pääomasuojaamaton osakeindeksin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin 1–6 vuotta1
Kohde-etuus
Osakeindeksi, Solactive Tourism 2021 AR 5 % Index (Bloomberg-järjestelmän tunniste: SOTOUR21 Index)
Kasvava tuotto
10 % x kuluneiden vuosien määrä (alustava ja vähintään)
Liikkeeseenlaskija ja takaaja
BNP Paribas Issuance B.V., luottoluokitus: A+ (S&P), takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody’s, S&P)
Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio:
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
5 lainaa, mikä vastaa 5 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
Merkintäaikataulu
Merkintäaika 17.5.2021–11.6.2021, maksupäivä viimeistään 11.6.20212

1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti vuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.
2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii, tai jos liikkeeseenlaskija ei julkaise uutta ohjelmaesitettä 1.6.2021 mennessä (ks. esitteen sivu 10).


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.