Elite Alfred Berg BMW Daimler Kuponki

Elite Alfred Berg BMW & Daimler Kuponki


Elite Alfred Berg BMW & Daimler Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Bayerische Motoren Werke AG:n (BMW AG) ja Daimler AG:n osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana.

Elite Alfred Berg BMW & Daimler Kuponki
- osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Merkintäaika päättyi 29.10.2021


Elite Alfred Berg BMW & Daimler Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Bayerische Motoren Werke AG:n (BMW AG) ja Daimler AG:n osakkeiden pysyvän lähtötasollaan tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos heikoiten kehittynyt osake on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin neljännesvuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.

 • Neljännesvuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta neljännesvuotisjaksoa kohden 4 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.

 • Suojaa heikoiten kehittyneen osakkeen 25 %:n kurssilaskua vastaan:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin enintään -25 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos heikoiten kehittyneen osakkeen kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -25 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen heikoiten kehittyneen osakkeen negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 7).

Tyyppi
Pääomasuojaamaton osakkeiden kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
Sijoitusaika
Noin 1–4 vuotta1
Kohde-etuudet
Bayerische Motoren Werke AG:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: BMW GY) ja Daimler AG:n (Bloomberg-järjestelmän tunniste: DAI GY) osakkeet
Kasvava tuotto
4 % x kuluneiden neljännesvuotiskausien määrä
Liikkeeseenlaskija
BNP Paribas Issuance B.V., luottoluokitus: A+ (S&P); takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody’s, S&P)
Merkintähinta
1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio
20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä
5 lainaa, mikä vastaa 5000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1000 euron erissä
Merkintäaikataulu
Merkintäaika 4.10.2021–29.10.2021, maksupäivä viimeistään 29.10.20212

1Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti neljännesvuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.

2Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.


Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.