Sijoitusobligaatiot ja joukkolainat

Sijoitusobligaatiot ja joukkolainat


Sijoitusobligaatiot ja joukkolainat ovat strukturoituja tuotteita, joilla voidaan rakentaa eri markkinaolosuhteisiin sopivia strategioita. Kohde-etuutena voi olla esimerkiksi osakeindeksi, osakekori, valuutta, korkosijoitus, jokin raaka-aine tai näiden yhdistelmiä.

Sijoitusobligaatiot ja joukkolainat, joihin voi tehdä merkintöjä


Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki

Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki


Elite Alfred Berg Nokia & Nordea Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo Nokia Oyj:n ja Nordea Bank Abp:n osakkeiden pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana.

Sijoitusobligaatiot ja joukkolainat, joiden merkintäaika on päättynyt