Rahastojen arvot ja lakisääteiset materiaalit

Rahastojen arvot ja lakisääteiset materiaalit


EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahasto-osuuksien arvot, lakisääteiset esitteet ja säännöt sekä EAB Rahastoyhtiön dokumentit

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot


60%
Rahastoyhtiön dokumentit

EAB Rahastoyhtiön dokumentit


EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka


Avaintietoasiakirjat - Priips

Avaintietoasiakirjat - PRIIPS


Sijoitusrahastojen kestävyysriskejä koskevat tiedot (SFDR-asetuksen artikla 8 rahastot)