Palvelut ja tuotteet

Paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden asiakirjat (PRIIPS)


Tältä sivulta löytyy tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista. Sijoittajia suositellaan tutustumaan näihin asiakirjoihin, jotta he voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta. Asiakirjat ovat määrämuotoisia.

Tällä sivulla julkaistaan aina voimassa olevat avaintietoasiakirjat. Avaintietoasiakirjoja päivitetään säännöllisesti. Jos sijoittaja haluaa säilyttää tiettynä ajankohtana voimassa olevan avaintietoasiakirjan, hänen on tallennettava se Elite Alfred Bergin verkkosivuilta itselleen pysyvässä muodossa. Voimassa olevat avaintietoasiakirjat on saatavana pyynnöstä veloituksetta asiakkaan omalta yhteyshenkilöltä ja konsernin toimipisteistä.

Tarjoamiemme vakuutustuotteiden avaintietoasiakirjat


Tarjoamiimme vakuutustuotteisiin liitettävien varainhoitopalveluiden avaintietoasiakirjat

Rahastojen avaintietoesitteet

Niistä rahastotuotteista, joista on laadittu avaintietoesite ennen sääntelyn voimaantuloa 1.1.2018, vastaavat tiedot annetaan rahastojen avaintietoesitteissä. Sääntelystä johtuen tiedot eivät ole täysin yhtenevässä muodossa.