Palvelut ja tuotteet

Paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden asiakirjat (PRIIPS)


Tällä sivulla on Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista. Sijoittajia suositellaan tutustumaan näihin asiakirjoihin, jotta he voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta. Asiakirjat ovat määrämuotoisia.

Tällä sivulla julkaistaan aina voimassa olevat avaintietoasiakirjat. Avaintietoasiakirjoja päivitetään säännöllisesti. Jos sijoittaja haluaa säilyttää tiettynä ajankohtana voimassa olevan avaintietoasiakirjan, hänen on tallennettava se Elite Alfred Bergin verkkosivuilta itselleen pysyvässä muodossa. Voimassa olevat avaintietoasiakirjat on saatavana pyynnöstä veloituksetta Elite Alfred Bergin yhteyshenkilöiltä ja toimipisteistä.

Elite Alfred Bergin tarjoamien vakuutustuotteiden avaintietoasiakirjat


Elite Alfred Bergin tarjoamiin vakuutustuotteisiin liitettävien varainhoitopalveluiden avaintietoasiakirjat

Rahastojen avaintietoesitteet

Niistä Elite Alfred Bergin rahastotuotteista, joista on laadittu avaintietoesite ennen sääntelyn voimaantuloa 1.1.2018, vastaavat tiedot annetaan rahastojen avaintietoesitteissä. Sääntelystä johtuen tiedot eivät ole täysin yhtenevässä muodossa.