image

Evli Vuokratuotto II


Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto II sijoittaa vuokra-asuntoihin pääosin pääkaupunkiseudulla kehyskuntineen sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituilla kaupunkiseuduilla.

Yleiskuvaus 


Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto II (aiemmin Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto) sijoittaa vuokra-asuntoihin pääosin pääkaupunkiseudulla kehyskuntineen sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituilla kaupunkiseuduilla.

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta.

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa.