image

Elite Alfred Berg Vuokratuotto


Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääosin pääkaupunkiseudulla kehyskuntineen, sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituilla kaupunkiseuduilla.

Yleiskuvaus 


Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääosin pääkaupunkiseudulla kehyskuntineen, sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituilla kaupunkiseuduilla.

Vuokra-asunnot tuovat rahastoon likviditeettiä, arvonnousupotentiaalia sekä kohtuullisen vuokratuoton. Toimitilakiinteistöt puolestaan tuovat vahvaa vuokratuottoa sekä mahdollistavat arvonnousupotentiaalin pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta.

Tavoitteena on tarjota sijoittajalle vuotuista kassavirtaan perustuvaa tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousuun perustuvaa tuottoa.