Hero image

Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset


Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset Erikoissijoitusrahasto on sulautunut Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon.

Yleiskuvaus


Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset Erikoissijoitusrahasto sulautui 1.7.2022 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon.

Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto* sijoitti varansa vastuullisiin ESG-sijoituskohteisiin, ja sen vuotuinen tuottotavoite oli 8 %. Rahasto otti sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset (Environment) sekä sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyvät asiat. Rahaston tuotto- ja riskiprofiilia pyrittiin parantamaan sijoittamalla pääasiassa sekä suljettuihin että avoimiin vastuullisen sijoittamisen rahastoihin, jotka tarjoavat keskimäärin yleistä osakemarkkinaa paremman tuotto-odotuksen.

Sijoittajille rahasto tarjosi, paitsi tehokkaan keinon vaikuttaa positiivisesti elinympäristöömme, myös yleisiä osakemarkkinoita korkeamman tuotto-odotuksen ja tasaisemman arvonmuodostuksen.

* Rahaston nimi oli 25.9.2019 asti CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto.