EliteAlfredBerg USA Fokus 1920x600

Elite Alfred Berg USA Fokus


Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin Yhdysvalloissa noteerattuihin osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään MSCI USA TR Net (USD) -vertailuindeksin tuoton pitkällä aikavälillä.

Yleiskuvaus


Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin Yhdysvalloissa noteerattuihin osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään MSCI USA TR Net (USD) -vertailuindeksin tuoton pitkällä aikavälillä.

Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen laskennallisia menetelmiä hyödyntäen ja mukautuu kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka omaavat positiivisen kurssikehityksen ja tuloskehityksen, vahvat talous- ja tunnusluvut, kuten houkuttelevan arvostustason suhteessa kannattavuusnäkymiin, sekä alhaisen osakekurssin kurssivaihtelun suhteessa yleiseen markkinaan. Sijoitusstrategia on laajasti hajautettu yhtiö- ja toimialatasolla.