Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt

Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt


Suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa.

Yleiskuvaus


Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto on suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka pääasiallisena sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa. Varsinkin maakuntakaupungeista löytyy houkuttelevia sijoituskohteita, joista odotetaan hyvää tuottoa sekä arvonnoususta että vuokratuotosta. Rahasto sijoittaa logistiikka-, teollisuus-, teknisen tukkukaupan, autoalan palveluiden ja tilaa vievän kaupan kiinteistöihin. Tavoitteena on hankkia kohteita, joissa vuokrasopimukset ovat ostohetkellä keskimäärin yli 5 vuotta ja joiden vuokralaiset ovat taloudellisesti vahvoja yrityksiä.

Rahastoa hoitaa kokenut kiinteistötiimi, jolla on kokemusta vastaavanlaisista kiinteistösijoituksista.

Sijoitusstrategia


  • Rahasto sijoittaa logistiikka-, teollisuus-, teknisen tukkukaupan, autoalan palveluiden ja tilaa vievän kaupan kiinteistöihin.

  • Sijoituskohteiden vuokrasopimusten pituuden tulisi ostohetkellä olla yli 5 vuotta.

  • Vuokralaisina on vain taloudellisesti vahvoja yrityksiä.

  • Rahasto harjoittaa aktiivista kehitys- ja vuokraustoimintaa omistusajalla.

  • Tavoitteena on yli 90 %:n vuokrausaste.

Rahaston tavoitteet


  • Pitkän aikavälin tuottotavoite 7–9 %*

  • Vuotuinen tuotonmaksu 7 %

  • Yksittäisen sijoituksen koko noin 2–8 milj. euroa

  • Sijoitukset tehdään Suomen 30 suurimmalle kaupunkiseudulle

  • Hajautus maantieteellisesti, kiinteistötyypeittäin ja vuokralaisittain

*Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.

Miksi sijoittaa logistiikkakiinteistöihin?


Maakuntakaupunkien kiinteistöillä on yleensä hyvä tuotto-odotus, ja ne ovat myös suhteellisen vähän kilpailtu segmentti. Myös verkkokaupan kehitys ja ns. viimeisen kilometrin jakelu tekee logistiikkakiinteistöistä houkuttelevia sijoituskohteita.

Markkina on kasvava ja kiinteistötyypit ammattimaistuvat. Tilaa vievien tavaroiden kauppa on lisääntynyt, kun asumiseen ja koteihin panostetaan. Myös autoalan palveluiden runsas ketjuuntuminen ja vahvat teknisen tukkukaupan toimijat tukevat kiinteistösijoittamista. Logistiikkakiinteistöihin voi myös sijoittaa ilman merkittävää toimistoriskiä.

Card's image

Elite Alfred Bergin kiinteistörahastot


Elite Alfred Bergin kiinteistörahastot omistavat kokonaan tai osa-omisteisesti noin 70 kohdetta (kiinteistöä tai liiketilaa) ja lisäksi 282 asuntoa 30:ssä eri asuntoyhtiössä. Kiinteistöomistukset sijaitsevat 31:ssä kaupungissa. Kokonaisvarallisuuden määrä on noin 420 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus tarkoittaa Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa

Vastuullisuus Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä Sijoittajapalveluumme, p. 0201 558 610 (arkisin klo 9.30–16.30) tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi.