Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt

Evli Logistiikkakiinteistöt


Suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa.

Yleiskuvaus


Erikoissijoitusrahasto Evli Logistiikkakiinteistöt (aiemmin Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto) on suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka pääasiallisena sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa. Varsinkin maakuntakaupungeista löytyy houkuttelevia sijoituskohteita, joista odotetaan hyvää tuottoa sekä arvonnoususta että vuokratuotosta. Rahasto sijoittaa logistiikka-, teollisuus-, teknisen tukkukaupan, autoalan palveluiden ja tilaa vievän kaupan kiinteistöihin. Tavoitteena on hankkia kohteita, joissa vuokrasopimukset ovat ostohetkellä keskimäärin yli 5 vuotta ja joiden vuokralaiset ovat taloudellisesti vahvoja yrityksiä.

Rahastoa hoitaa kokenut kiinteistötiimi, jolla on kokemusta vastaavanlaisista kiinteistösijoituksista.

Sijoitusstrategia


  • Rahasto sijoittaa logistiikka-, teollisuus-, teknisen tukkukaupan, autoalan palveluiden ja tilaa vievän kaupan kiinteistöihin.

  • Sijoituskohteiden vuokrasopimusten pituuden tulisi ostohetkellä olla yli 5 vuotta.

  • Vuokralaisina on vain taloudellisesti vahvoja yrityksiä.

  • Rahasto harjoittaa aktiivista kehitys- ja vuokraustoimintaa omistusajalla.

  • Tavoitteena on yli 90 %:n vuokrausaste.

Rahaston tavoitteet


  • Pitkän aikavälin tuottotavoite 7–9 %*

  • Vuotuinen tuotonmaksu 7 %

  • Yksittäisen sijoituksen koko noin 2–8 milj. euroa

  • Sijoitukset tehdään Suomen 30 suurimmalle kaupunkiseudulle

  • Hajautus maantieteellisesti, kiinteistötyypeittäin ja vuokralaisittain

*Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.

Miksi sijoittaa logistiikkakiinteistöihin?


Maakuntakaupunkien kiinteistöillä on yleensä hyvä tuotto-odotus, ja ne ovat myös suhteellisen vähän kilpailtu segmentti. Myös verkkokaupan kehitys ja ns. viimeisen kilometrin jakelu tekee logistiikkakiinteistöistä houkuttelevia sijoituskohteita.

Markkina on kasvava ja kiinteistötyypit ammattimaistuvat. Tilaa vievien tavaroiden kauppa on lisääntynyt, kun asumiseen ja koteihin panostetaan. Myös autoalan palveluiden runsas ketjuuntuminen ja vahvat teknisen tukkukaupan toimijat tukevat kiinteistösijoittamista. Logistiikkakiinteistöihin voi myös sijoittaa ilman merkittävää toimistoriskiä.