EliteAlfredBerg_Korko

Evli Globaali Korko


Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. Rahasto hakee tuottoa pääasiassa pitkän koron rahastoista ja yritysten liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista.

Yleiskuvaus


Sijoitusrahasto Evli Globaali Korko (aiemmin Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto) sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin.

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.