Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus

Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus


Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin kehittyvillä markkinoilla noteerattuihin osakkeisiin. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on vahvat talous- ja tunnusluvut. Sijoitusstrategia on laajasti hajautettu maa- ja toimialatasolla.

Yleiskuvaus


Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin kehittyvillä markkinoilla noteerattuihin osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen, ja rahasto pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään MSCI Emerging Markets TR Net (EUR) -vertailuindeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen, ja varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on vahvat talous- ja tunnusluvut, kuten houkutteleva arvostustaso suhteessa kannattavuusnäkymiin, sekä alhainen osakekurssin kurssivaihtelu suhteessa yleiseen markkinaan. Yhtiöiden sentimentti otetaan myös huomioon. Sijoitusstrategia on laajasti hajautettu maa- ja toimialatasolla.