BNP Energy Transition

BNP Paribas Energy Transition


BNP Paribas Energy Transition -osakerahasto sijoittaa varansa yhtiöihin, jotka edistävät ja tukevat globaaleja tavoitteita vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä puhtaan ja uusiutuvan energian aikakauteen. Nämä tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, ja niillä pyritään rajoittamaan maapallon lämpeneminen enintään kahteen asteeseen vuoteen 2050 mennessä.

Yleiskuvaus


BNP Paribas Energy Transition -osakerahasto sijoittaa varansa yhtiöihin, jotka edistävät ja tukevat globaaleja tavoitteita vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä puhtaan ja uusiutuvan energian aikakauteen. Nämä tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, ja niillä pyritään rajoittamaan maapallon lämpeneminen enintään kahteen asteeseen vuoteen 2050 mennessä.

Rahaston sijoitustyyli on hyvin aktiivinen ja rahaston rakenne poikkeaa vertailuindeksistä melko paljon. Sijoitusstrategiansa mukaisesti rahasto voi sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihdosta, investoinneista tai tuloksesta vähintään 20 prosenttia tulee liiketoiminnasta, joka edistää ilmastopoliittisia tavoitteita. Alan suurten toimijoiden lisäksi rahasto sijoittaa myös pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, koska suuri osa teknologioista ja palveluista on uusia, ja pienemmät yhtiöt ovat avainasemassa niiden kehittämisessä.

Pariisin ilmastosopimuksen asettamiin tavoitteisiin pääseminen vaatii hiilidioksidipäästöjen vähentämistä jopa 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Nykyisillä valtiollisilla energia-alan toimilla ja suunnitelmilla, joiden investoinnit ovat noin 55 biljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, maailman CO2-päästöt pysyvät pitkälti nykyisellä tasolla, eli reilussa 35 gigatonnissa/vuosi vuoteen 2050 asti. Tavoitteisiin pääseminen vaatii tuoreiden laskelmien mukaan vielä 60 biljoonan USA:n dollarin investointeja energian infrastruktuuriin, kuljetuksiin, varastointiin sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja uusiin teknologioihin.

Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamisen edellytykset:

BNP Energytransition Co2emissions

Lähde: RENA (International Renewable Energy Agency) Perspectives for the Energy Transition, Investment needs for a Low-Carbon Energy System, March 2017

Rahaston sijoitusuniversumi

BNP Paribas Energy Transition -rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat aidosti osa energiamurroksen ratkaisua ja mahdollistavat siirtymisen kohti vähäfossiilisempaa ja vähäpäästöisempää tulevaisuutta. Rahasto on myös ESG-rahasto, josta julkaistaan vuosineljänneksittäin erillinen ilmasto- ja ESG-raportti.

 BNP Paribas Energy Transition -rahaston sijoitusuniversumi perustuu laajaan ja syvälliseen analyysiin siitä, mille toimialoille vaadittavat investoinnit tulevat kohdistumaan seuraavien vuosikymmenten aikana, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin päästään. Alla oleva kuva havainnollistaa investointien kohdistumista jakamalla sijoitusuniversumi kolmeen segmenttiin ja niihin kuuluviin toimialoihin.

BNP Energytransition 1200handpicked

Lähde: BNP Paribas Asset Management, syyskuu 2020

Tulevaa kehitystä ennakoidessa on hyvä huomata, että energiatoimialan murros ja megatrendi ovat vasta aluillaan. Lukujen valossa voidaan havaita, että olemme vasta pääsemässä vauhtiin, mitä tulee uusiutuvan energian tuotantoon osana energia kokonaistuotantoa maailmassa. Tänään uusiutuvan energian tuotannon osuus maailman energiatuotannosta on noin 25 % ja vuonna 2050 luvun tulisi olla 85 %. Tämä antaa vahvan pohjan odottaa, että alan yhtiöillä on edessään poikkeuksellisen hyvät kasvun ja kannattavuuden vuodet.  

Lähde: BNP Paribas Energy Transition Presentation, December 2020.) 

BNP Paribas Energy Transition -rahasto on ollut tuottokehitykseltään yksi vuoden 2020 parhaimpia rahastoja maailmassa.

Lähde: AMWatchin vertailu artikkelissa ”Turnaround: Green duo hurls global asset manager's thematic fund into 99th percentile in one year”, 22.09.2020.

Arvonkehitys (28.9.2017 - 28.9.2022)

BNP Paribas Energy Transition tuottokäyrä

Tuottohistoria (arvonlaskentapäivä 28.9.2022)

Aikaväli
Rahasto
Indeksi
Erotus
1 kuukausi
-14,63 %
--6,14 %
-8,49 %
6 kuukautta
-12,45 %
-8,55 %
-3,90 %
1 vuosi
-28,07 %
-2,49 %
-25,58 %
3 vuotta
94,72 %
29,94 %
64,78 %
5 vuotta
59,69 %
56,12 %
3,57 %


Lähteet: Morningstar, Bloomberg, EAB Varainhoito Oy

Perustietoa


Pääluokka: Osakesijoitukset
Aliluokka: Maailma
Rekisteröintimaa: Luxemburg
Valuutta: EUR
ISIN: LU0823414635
Bloomberg tunniste: GEQ4426 LX Equity

Lisätietoa rahastoista

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Tällä sivulla esitetyt tiedot perustuvat osittain muiden osapuolten tarjoamiin tietoihin. Elite Alfred Berg on pyrkinyt varmistumaan esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, mutta ei takaa taikka ota vastuuta kolmansien osapuolten tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

Jakelija: EAB Varainhoito Oy. Tarkemmat tiedot jakelijasta. Rahastoa hallinnoi BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, joka on osa BNP Paribas -konsernia. Rahaston suomenkielinen avaintietoesite sekä lisätietoja on saatavilla Elite Alfred Bergin verkkopalvelusta. Tarkempia tietoja rahastosta, mukaan lukien uusin rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, saa maksutta englanniksi BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg -yhtiöltä tai verkosta osoitteesta www.bnpparibas-am.com.