Hero image

BNP Paribas Climate Impact


Sijoittamalla Climate Impact -osakerahastoon voit vaikuttaa konkreettisesti globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin tuotosta tinkimättä. Rahasto vuosituotto on ollut viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla keskimäärin 9,47 %.

Yleiskuvaus


Climate Impact -osakerahaston kautta voit sijoittaa hyvän tuotto-odotuksen tarjoaviin yrityksiin sekä vaikuttaa konkreettisesti globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Rahasto sijoittaa varansa yrityksiin, jotka muun muassa kehittävät teknologioita uusiutuviin energialähteisiin, jätteiden käsittelyyn ja uudelleenkäyttöön, maatalouden tehostamiseen tai energian ja vedenkäytön vähentämiseen.

Yritysten tarjoamat kestävät ratkaisut ovat globaaleja kasvualueita, jotka tarjoavat sijoittajille hyvän tuotto-odotuksen ja mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisesti maapallomme tulevaisuuteen.

Sijoittajan näkökulmasta ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksia tarjoavia megatrendejä. Ilmastonmuutos ja saastuminen on lisännyt kestäviin ratkaisuihin liittyvien uusien ja entistä tehokkaampien teknologioiden kysyntää. Globaali väestönkasvu ja elintason nousu tulee kiihdyttämään kysyntää entisestään. Myös kiristyvä sääntely tukee muutosta kohti vihreää taloutta. Maapallomme tulevaisuutta ei voida kuitenkaan jättää sääntelyn varaan, vaan muutoksessa tarvitaan sekä institutionaalisten että yksityisten sijoittajien aktiivista panosta.

Perustietoa


Pääluokka: Osakesijoitukset
Aliluokka: Maailma
Rekisteröintimaa: Luxemburg
Valuutta: EUR
ISIN: LU0406802339
Bloomberg tunniste: PVENOCC LX Equity

Lisätietoa rahastoista

Arvonkehitys (28.9.2017 - 28.9.2022)


BNP Paribas Climate Impact - Arvonkehitys

Tuottohistoria (Arvonlaskentapäivä 28.9.2022)


Aikaväli
Rahasto
Indeksi
Erotus
1 kuukausi
-10,49 %
-11,03 %
0,54 %
6 kuukautta
-10,95 %
-20,11 %
9,15 %
1 vuosi
-16,24 %
-24,71 %
8,47 %
3 vuotta
29,31 %
9,82 %
19,49 %
5 vuotta
47,38 %
14,72 %
32,66 %

Lähteet: Morningstar, Bloomberg, EAB Varainhoito

Rahaston salkunhoitajana toimii brittiläinen Impax Asset Management, joka on vuodesta 1998 lähtien erikoistunut ympäristöalan sijoittamiseen sekä kehittänyt oman metodologiansa sijoitusten ympäristövaikutusten mittaamiseksi. Tunnustuksena uraauurtavasta työstään Impax Asset Management sai vuonna 2014 sekä 2020 korkeimman yrityksille Isossa-Britanniassa myönnettävän virallisen tunnustuksen, Queen’s Award for Enterprise -palkinnon kestävän kehityksen kategoriassa. Rahaston salkussa on osakkeita noin 50 yrityksestä, jotka pyrkivät ratkaisemaan seuraavien neljän toimialan ongelmia: uusi energia, vesi, jätteiden ja luonnonvarojen uudelleenkäyttö sekä elintarvikkeisiin ja maa- ja metsätalouteen liittyvä kestävä kehitys.


OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Tällä sivulla esitetyt tiedot perustuvat osittain muiden osapuolten tarjoamiin tietoihin. Elite Alfred Berg on pyrkinyt varmistumaan esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, mutta ei takaa taikka ota vastuuta kolmansien osapuolten tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

Jakelija: EAB Varainhoito Oy. Tarkemmat tiedot jakelijasta. Rahastoa hallinnoi BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, joka on osa BNP Paribas -konsernia. Rahaston suomenkielinen avaintietoesite sekä lisätietoja on saatavilla Elite Alfred Bergin verkkopalvelusta. Tarkempia tietoja rahastosta, mukaan lukien uusin rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, saa maksutta englanniksi BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg -yhtiöltä tai verkosta osoitteesta www.bnpparibas-am.com.