AJ EAB Value Hedge 1920x600

AJ Evli Value Hedge


Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin. Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita.

Yleistietoa


Sijoitusrahasto AJ Evli Value Hedge (aiemmin AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto) sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Rahaston osakemarkkinasijoitusten osuus Rahaston varoista on kuitenkin vähintään -100 % ja enintään 200 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla.