Rahastot

Rahastot


Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat kaikkea sijoitustoimintaamme. Uskomme, että näin voimme tarjota asiakkaillemme parempaa tuottoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisesti maapallomme tulevaisuuteen.

Palvelut ja tuotteet

Rahastot


Voit säästää sijoitusrahastoihimme säännöllisesti tai tehdä kertasijoituksen helposti ja vaivattomasti. Valikoimastamme löydät osake-, korko- ja kiinteistörahastot sekä vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut. Tarjoamme asiakkaillemme omien rahastoratkaisujemme lisäksi valittujen yhteistyökumppaneidemme vaihtoehtoja maailmanlaajuisesti.

Rahastosijoittajana sinun ei tarvitse seurata markkinoiden ja yhtiöiden tapahtumia niin aktiivisesti kuin osakesijoittajan. Rahastojen asiantuntijat seuraavat markkinoita puolestasi ja tekevät tarvittavat muutokset. Rahastosijoittaminen on myös hyvä keino hajauttaa sijoituksia helposti esimerkiksi ulkomaille tai kohteisiin, joihin yksityissijoittajan on mahdotonta muuten sijoittaa suoraan.

Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt

Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt


Suomalaisiin logistiikka- ja muihin toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto, jonka sijoitusalueena on 30 suurinta kaupunkia ja kaupunkiseutua Suomessa.

Card's image

Elite Alfred Berg Vuokratuotto


Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoisijoitusrahasto sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus


Rahaston varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI Europe NR -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä.

kehittyvatmarkkinat featuredimage

Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus


Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin kehittyvillä markkinoilla noteerattuihin osakkeisiin. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on vahvat talous- ja tunnusluvut. Sijoitusstrategia on laajasti hajautettu maa- ja toimialatasolla.

eab korko kuvakkeet 112018

Elite Alfred Berg Korko


Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. Rahasto hakee tuottoa pääasiassa pitkän koron rahastoista ja yritysten liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista.

eab optimaalivarainhoito kuvakkeet 122018 0

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito


Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito on aktiivinen rahastojen rahasto. Rahasto hajauttaa sijoituksensa maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille painottaen markkinatilanteen mukaisesti eri maantieteellisiä alueita, omaisuusluokkia ja sijoitustyylejä.

Card's image

Elite Alfred Berg Osake


Sijoitusrahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja osakemarkkinasidonnaisiin arvopapereihin. Indeksi-, toimiala- tai maantieteelliset rajoitteet eivät ohjaa rahaston toimintaa.

suomi fokus iso 0

Elite Alfred Berg Suomi Fokus


Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan.

usafokus featuredimage

Elite Alfred Berg USA Fokus


Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahaston varat sijoitetaan pääosin Yhdysvalloissa noteerattuihin osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään MSCI USA TR Net (USD) -vertailuindeksin tuoton pitkällä aikavälillä.

Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset

Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset


Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset Erikoissijoitusrahasto on sulautunut Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon.

aj eab valuehedge 2018

AJ EAB Value Hedge


Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin. Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita.

BNP Paribas Energy Transition

BNP Paribas Energy Transition


BNP Paribas Energy Transition -osakerahasto sijoittaa varansa yhtiöihin, jotka edistävät ja tukevat globaaleja tavoitteita vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä puhtaan ja uusiutuvan energian aikakauteen. Nämä tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, ja niillä pyritään rajoittamaan maapallon lämpeneminen enintään kahteen asteeseen vuoteen 2050 mennessä.

 BNP Paribas - Climate Impact

BNP Paribas Climate Impact


Sijoittamalla Climate Impact -osakerahastoon voit vaikuttaa konkreettisesti globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin tuotosta tinkimättä. Jo alle 10 000 euron sijoituksella neutraloit oman hiilijalanjälkesi vuosiksi eteenpäin. Rahasto vuosituotto on ollut viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla keskimäärin 9,47 %.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot


60%
Rahastojen arvot ja lakisääteiset materiaalit

Rahastojen arvot ja lakisääteiset materiaalit


Rahastojen vastuullisuusraportit

Rahastojen vastuullisuusraportit


Tutustu kaikkiin rahastoihimme

Tutustu kaikkiin rahastoihimme


Avaintietoasiakirjat


Tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista.