Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky

Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II


Pääomarahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin. Rahaston keskimääräinen vuotuinen tuottotavoite on 9 – 11 % vuodessa rahaston toimikauden aikana. Rahastoon sijoittamalla voi omalta osaltaan olla mukana vähentämässä globaaleja hiilidioksidipäästöjä.


Rahaston yleiskuvaus


Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II keskittyy sijoituksissaan eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin erityisesti aurinko- ja tuulivoimassa. Rahaston keskimääräinen vuotuinen nettotuottotavoite (IRR) on 9 – 11 % vuodessa rahaston toimikauden aikana, sisältäen tavoitellun 4 – 5 % vuotuisen käteistuoton.

Rahasto tarjoaa sijoittajalle hyvin konkreettisen tavan olla mukana vähentämässä kasvihuonekaasujen tuotantoa; 200 miljoonan euron tavoitekoossaan rahasto tuo 30 000 – 100 000 tonnin vuotuiset hiilidioksidipäästövähennykset riippuen hankittavista uusituvan energian tuotantotavoista/-laitoksista.

Rahastoa hoitaa Elite Alfred Bergin kokenut uusiutuvaan energiaan keskittyvä salkunhoitotiimi. Sijoitukset toteutetaan eri maissa aina yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Rahasto on rakenteeltaan suljettu pääomarahasto maksimissaan 12 vuoden toimikaudella. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille arviolta lokakuuhun 2022 asti.

Vahvuudet


 • Korkea tuottotavoite

 • Kokenut salkunhoitotiimi

 • Selkeä sijoitusstrategia, konkreettiset sijoituskohteet

 • Suora väylä olla mukana vähentämässä globaaleja CO2-päästöjä

Kenelle sopii


 • Ammattimaisille sijoittajille, sekä rajatulle joukolle sellaisia ei-ammattimaisia sijoittajia, jotka sijoittavat rahaston edellyttämän minimisijoitussumman ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

 • Pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle.

 • Sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan osake- ja korkomarkkinoiden lisäksi myös vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

 • Sijoittajalle, joka haluaa vaikuttaa positiivisesti elinympäristöömme ja hillitä ilmastonmuutosta.

 • Ennen sijoittamista on tärkeää tutustua huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin.

Riskit


 • Suljettu pitkäkestoinen rahasto, jonka likviditeetti on heikko ja/tai matala.

 • Ennen sijoittamista tutustu huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin. Riskejä on kuvattu erityisesti rahaston olennaiset ja riittävät tiedot -dokumentissa.Avaintietoa

Avaintiedot


Perusvaluutta: EUR
Rakenne: Suomalainen kommandiittiyhtiö ja syöttörahastot
Vastuullinen yhtiömies: EAB RE Infra II GP Oy
Salkunhoitaja: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Ei ole
Aloituspäivä: 16.4.2021

200 miljoonan euron sijoitus rahastoon tuottaa:


Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky
Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky


 • Sijoituspäätöksissä noudatetaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for
  Responsible Investment, PRI).

 • Sijoituskohteiden valinnassa ja hallinnoinnissa otetaan erityisesti huomioon olennaiset
  ESG-riskit ja -mahdollisuudet kaikilla osa-alueilla (ympäristö-, sosiaaliset ja
  hallinnolliset tekijät).

 • Sijoituskohteet läpivalaistaan ympäristövaikutusten osalta, mikä tarkoittaa kielteisten
  vaikutusten välttämistä ja positiivisten vaikutusten saavuttamista liittyen ilmastoon, ilmansaasteisiin ja veteen.

 • Rahaston sijoittajille toimitetaan vuosittainen raportti saavutetuista positiivisista
  vaikutuksista sekä edellä mainituilla aloilla vältetyistä kielteisistä
  vaikutuksista.

 • Rahasto on luokiteltu EU:n uuden ESG-sääntelyn (SFDR) 9. artiklan tuotteeksi eli
  tummanvihreäksi tuotteeksi.

Konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyyaina taloudellinen riski, ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Vaikka raportin/esityksen tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan käytetyn datan oikeellisuus, konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa siinä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä tai puutteista. Rahoitusvälineen historiallinen kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Tämä materiaali ei ole MiFIDII -direktiivin mukainen sijoitustutkimus, vaan Yhtiön valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseensiten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulainmukaista sijoitusneuvontaa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, p. 0201 558 610 (arkisin klo 9.00–17.00) tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi.