EAB Value Added Fund III Ky

EAB Value Added Fund III


Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin kiinteistöihin. Rahaston tuottotavoite on 12 % vuodessa rahaston toimikauden aikana. Rahaston tuotto-odotus perustuu sekä kiinteistöjen tarjoamaan tasaiseen vuokrakassavirtaan että kiinteistöjen kehityspotentiaaliin.

EAB Value Added Fund III


Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin kiinteistöihin. Rahaston tuottotavoite on 12 % vuodessa rahaston toimikauden aikana. Rahaston tuotto-odotus perustuu sekä kiinteistöjen tarjoamaan tasaiseen vuokrakassavirtaan että kiinteistöjen kehityspotentiaaliin.

Rahaston yleiskuvaus

EAB Value Added Fund III keskittyy sijoituksissaan suomalaisiin kiinteistöihin erityisesti kasvukeskuksissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. Rahaston keskimääräinen vuotuinen nettotuottotavoite (IRR) on 12 % vuodessa rahaston toimikauden aikana, sisältäen tavoitellun 7 % vuotuisen käteistuoton.

Sijoittajalle rahasto tarjoaa mahdollisuuden tavoitella esimerkiksi osakemarkkinoiden odotettua tuottoa selkeästi korkeampaa tuottoa keskittymällä valikoituihin toimitila-, liike- ja logistiikkakiinteistöihin Suomessa. Vastuullinen sijoittaminen on integroitu osaksi rahaston toimintaa. Rahasto huomioi toiminnassaan mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan asettamat vaatimukset.

Rahastoa hoitaa Elite Alfred Bergin kokenut kiinteistövarainhoidon tiimi. Rahasto on jatkoa Elite Alfred Bergin aikaisemmille kahdelle kiinteistökehitysrahastolle, joiden kummankin toteutuneet tuotot ovat suomalaisen kiinteistörahastojen kärkikastia.

Rahasto on rakenteeltaan suljettu pääomarahasto maksimissaan 10 vuoden toimikaudella. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille arviolta kesään 2022 asti.

Vahvuudet


 • Korkea tuottotavoite.

 • Kokenut salkunhoitotiimi vahvoilla näytöillä aikaisemmista rahastoista.

 • Konkreettiset, kehityspotentiaalia omaavat sijoituskohteet.

 • Laaja hajautus erilaisiin kiinteistötyyppeihin.

 • Vastuullisuus integroituna osaksi rahaston käytännön toimintaa.

Kenelle sopii?


 • Ammattimaisille sijoittajille, sekä rajatulle joukolle sellaisia ei-ammattimaisia sijoittajia, jotka sijoittajat rahaston edellyttämän minimisijoitussumman ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

 • Pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle.

 • Sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan osake- ja korkomarkkinoiden lisäksi myös reaaliomaisuuteen / vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

 • Sijoittajalle, joka haluaa olla mukana kehittämässä Suomen kiinteistökantaa vahvasti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmia painottaen.

 • Ennen sijoittamista on tärkeää tutustua huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin.

Riskit


 • Suljettu pitkäkestoinen rahasto, jonka likviditeetti on heikko ja/tai matala.

 • Ennen sijoittamista tutustu huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin. Riskejä on kuvattu erityisesti rahaston olennaiset ja riittävät tiedot -dokumentissa.Avaintietoa

Avaintiedot


Perusvaluutta: EUR
Rakenne: Suomalainen kommandiittiyhtiö ja syöttörahasto
Hallinnointiyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Ei ole
Aloituspäivä: 30.6.2021

Vastuullisuus tarkoittaa Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa

Vastuullisuus kiinteistörahastoissa


Integroitu vastuullisuus


EAB Value Added Fund III Ky

Konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyyaina taloudellinen riski, ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Vaikka raportin/esityksen tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan käytetyn datan oikeellisuus, konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa siinä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä tai puutteista. Rahoitusvälineen historiallinen kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Tämä materiaali ei ole MiFIDII -direktiivin mukainen sijoitustutkimus, vaan Yhtiön valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseensiten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulainmukaista sijoitusneuvontaa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä Sijoittajapalveluumme, p. 0201 558 610 (arkisin klo 9.30–16.30) tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi.