EAB Private Equity

EAB Private Equity


EAB Private Equity sijoittaa niin sanotun kanssasijoitusstrategian avulla, jossa Elite Alfred Berg ja pääomasijoitustiimi yhdessä ulkoisten sijoittajien kanssa rahoittavat jo varainkeruuvaiheessa tiedossa olevan hankkeen.

EAB Private Equity


EAB Private Equity Oy ohjaa pääomaa listaamattomiin kohteisiin ja avaa laajemmalle sijoittajajoukolle pääsyn tälle markkinalle. Uudentyyppinen pääomasijoitustoiminta tukee EAB-konsernin tavoitetta panostaa tulevaisuuden sijoitusmuotoihin ja nousta vastuullisen sijoittamisen edelläkävijäksi.

Yhdessä hankkeeseen sijoittavien asiakkaidensa kanssa EAB Private Equity toteuttaa pääomasijoituksen jo varainkeruuvaiheessa tiedossa olevaan kohdeyhtiöön. Suurempi läpinäkyvyys poikkeaa merkittävästi perinteisestä, rahastomallisesta sijoitustoiminnasta, jossa rahaston varat kerätään ennen kuin varsinaiset sijoituskohteet ovat sijoittajien tiedossa. Myös sijoitusaika kanssasijoitusrakenteessa on tyypillisesti lyhyempi kuin pääomasijoitusrahastoissa.

Elite Alfred Bergin pääomasijoitustiimin tavoitteena on löytää vuosittain 1–2 houkuttelevaa sijoituskohdetta. Vastuullisuuteen perustuvassa sijoitusstrategiassa pääpaino on yrityksissä, jotka kaipaavat tukea kasvupotentiaalin mahdollistamisessa tai kiihdyttämisessä. Yritysten odotetaan todistaneen jo elinkelpoisuutensa ja olevan kannattavia. EAB Private Equity keskittyy merkittäviin vähemmistösijoituksiin, mutta tapauskohtaisesti arvioitavissa on myös enemmistön hankkiminen kohdeyhtiöstä. Aktiivisena omistajana yritykset saavat pääoman lisäksi tukea myös strategian kirkastamisessa ja toteutuksessa sekä pääsyn laajaan asiantuntijaverkostoon.

Minkälaisia kohteita etsimme?

Etsimme jatkuvasti potentiaalisia sijoituskohteita. Sijoituspäätöksen jälkeen teemme yhteistyötä kohdeyrityksen kanssa asetettujen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Edellytämme kohdeyrityksiltämme sitoutumista hyvän hallinnon ja vastuullisuuden kehittämiseen osana arvonluontia.

Strategiset kriteerit:


 • Sijoitukset kohdistuvat pääasiallisesti listaamattomaan markkinaan.

 • Yrityksellä on todistettu ja skaalautuva liiketoimintamalli. Emme sijoita
  start-up- tai käänneyhtiöihin.

 • Katsomme kohteita laajasti eri toimialoilta. Painopisteenä ovat kestävän kehityksen megatrendeistä hyötyvät yritykset.

 • Yritys on saavuttanut johtavan markkina-aseman tai sillä on selkeä reitti aseman kasvattamiseksi. Alalle tulon kynnys on korkea.

 • Yrityksessä on kokenut ja osaava johto, mielellään yrittäjävetoinen.

Taloudelliset kriteerit:


 • EAB Private Equityn minimisijoitus on noin 10 miljoonaa euroa.

 • Yrityksellä on vahva taloudellinen asema ja maltillinen velkavipu.

 • Tavoitteenamme on aktiivinen omistajuus merkittävän vähemmistöomistuksen kautta, mutta myös enemmistön hankkiminen yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa on mahdollista.

 • Sijoituksen yhteydessä sovitaan exit-strategia. Tavoiteltu omistusaika on 3–5 vuotta.

EAB Private Equity - Proventia

Proventia


Sijoituksen myötä EAB Private Equitystä tuli Proventian kumppani noin 20 prosentin omistusosuudella yhtiön pääomistaja Head Investin rinnalle.

EAB Private Equity ja Tesi sijoittavat Solnet Green Energyyn

Solnet Green Energy


EAB Private Equity ja Tesi ovat tehneet 15 miljoonan euron sijoituksen suomalaiseen aurinkoenergiayritys Solnet Green Energyyn.

Otathan yhteyttä, jos herää kysyttävää tai ajatuksia mahdollisista sijoituskohteista.


Kalle Kekkonen

Kia Aejmelaeus

Heikki Vesterinen

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä Sijoittajapalveluumme, p. 0201 558 610 (arkisin klo 9.30–16.30) tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi.