EAB Credit Fund I Ky

EAB Credit Fund I Ky


Rahasto sijoittaa varansa Private Credit -rahastoihin globaalisti. Rahasto voi myös lainoittaa suomalaisia yrityksiä suoraan osalla pääomasta. Rahaston keskimääräinen vuotuinen tuottotavoite on 9 % vuodessa rahaston toimikauden aikana.

EAB Credit Fund I


Rahasto sijoittaa varansa Private Credit -rahastoihin globaalisti. Rahasto voi myös lainoittaa suomalaisia yrityksiä suoraan osalla pääomasta. Rahaston keskimääräinen vuotuinen tuottotavoite on 9 % vuodessa rahaston toimikauden aikana.

Yleiskuvaus

EAB Credit Fund I:n sijoituskohteina ovat globaalit Private Credit -rahastot, jotka lainoittavat lähtökohtaisesti listaamattomia yrityksiä. Sen tavoitteena on 5 - 10 kohderahastosijoitusta, joissa erityispainopisteinä ovat suuret SME Direct lending – ja Special Opportunities -rahastot ensi- ja -jälkimarkkinasijoituksina. Rahasto voi myös lainoittaa suomalaisia yrityksiä suoraan enintään 20 %:n osuudella rahaston sijoitettavasta pääomasta. Rahaston keskimääräinen vuotuinen nettotuottotavoite (IRR) on 9 % vuodessa rahaston toimikauden aikana, sisältäen tavoitellun 4 - 5 % vuotuisen käteistuoton.

Vahvuudet


  • Korkea tuottotavoite.

  • Kokenut salkunhoitotiimi.

  • Vakiintuneiden toimijoiden hoitamat kohderahastot.

Kenelle sopii


  • Ammattimaisille sijoittajille, sekä rajatulle joukolle sellaisia ei-ammattimaisia sijoittajia, jotka eivät ole kuluttajia ja jotka ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti, joilla on sijoituksen koko huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvät riskit ja jotka sijoittavat rahaston edellyttämän minimisijoitussumman.

  • Pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle.

  • Sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa vallitsevassa korkotilanteessa korkeamman tuottotavoitteen korkosijoituksiin.

  • Ennen sijoittamista on tärkeää tutustua huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin.

Riskit


  • Suljettu pitkäkestoinen rahasto, jonka likviditeetti on heikko ja/tai matala.

  • Ennen sijoittamista tutustu huolellisesti rahaston tuotedokumentaatioon sekä tuotteen ominaisuuksiin ja riskeihin. Riskejä on kuvattu erityisesti rahaston olennaiset ja riittävät tiedot -dokumentissa.Avaintietoa

Avaintiedot


Perusvaluutta: EUR
Rakenne: Suomalainen kommandiittiyhtiö ja syöttörahasto
Hallinnointiyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Ei ole
Aloituspäivä: Q1/2020

Konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyyaina taloudellinen riski, ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Vaikka raportin/esityksen tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistamaan käytetyn datan oikeellisuus, konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa siinä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä tai puutteista. Rahoitusvälineen historiallinen kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Tämä materiaali ei ole MiFIDII -direktiivin mukainen sijoitustutkimus, vaan Yhtiön valmistamaa markkinointiaineistoa, eikä tämän materiaalin valmistamiseensiten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään sijoituspalvelulainmukaista sijoitusneuvontaa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, p. 0201 558 610 (arkisin klo 9.00–17.00) tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi.