Elite Alfred Bergin pääomarahastot sijoittavat reaaliomaisuuteen vahvalla vastuullisuuden näkökulmalla.

Pääomarahastot


Elite Alfred Bergin pääomarahastot sijoittavat reaaliomaisuuteen vahvalla vastuullisuuden näkökulmalla. Rahastot keskittyvät erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin ja kiinteistösijoituksiin. #hyvänjarahantasapaino

Palvelut ja tuotteet

Pääomarahastot, jotka ovat avoinna merkinnöille

Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II Ky

Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II


Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisiin uusiutuvan energian hankkeisiin. Rahaston keskimääräinen vuotuinen tuottotavoite on 9 – 11 % vuodessa rahaston toimikauden aikana. Rahastoon sijoittamalla voi omalta osaltaan olla mukana vähentämässä globaaleja hiilidioksidipäästöjä.

EAB Credit Fund I Ky

EAB Credit Fund I


Rahasto sijoittaa varansa Private Credit -rahastoihin globaalisti. Rahasto voi myös lainoittaa suomalaisia yrityksiä suoraan osalla pääomasta. Rahaston keskimääräinen vuotuinen tuottotavoite on 9 % vuodessa rahaston toimikauden aikana.

EAB Value Added Fund III Ky

EAB Value Added Fund III


Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin kiinteistöihin. Rahaston tuottotavoite on 12 % vuodessa rahaston toimikauden aikana. Rahaston tuotto-odotus perustuu sekä kiinteistöjen tarjoamaan tasaiseen vuokrakassavirtaan että kiinteistöjen kehityspotentiaaliin.

Pääomarahastot, joiden merkintäaika on päättynyt