Insituutiovarainhoito

Instituutiovarainhoito


Korkealaatuista varainhoitopalvelua instituutioille. Palveluihimme kuuluvat mm. rahasto- ja varainhoitopalvelut, pääomasijoituspalvelut, sekä yritysten ja yhteisöjen henkilöstön palkitsemisjärjestelmät.

Palvelut ja tuotteet

Varainhoito


Tarjoamme korkealaatuista, asiakkaan tarpeet huomioivaa varainhoitopalvelua instituutioasiakkaillemme osakkeissa, korkoinstrumenteissa, vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa sekä pääomasijoituksissa. Varainhoito voidaan toteuttaa asiakkaan tavoitteista riippuen suorilla osake- ja korkoinstrumenteilla, kustannustehokkailla ETF:illä tai sijoitusrahastoilla. Tarjoamme yksilöllistä varainhoitopalvelua sekä täydellä valtakirjalla että konsultatiivisesti.

Asiakas saa meiltä kattavan salkkuanalyysin nykyisestä sijoitussalkustaan, yhdessä asiakkaan kanssa määritellyt varainhoidon tavoitteet sekä asiakkaan kuhunkin sijoitustarpeeseen sopivan ratkaisun. Päämääränämme on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa alati muuttuvilla markkinoilla ja siksi panostamme jatkuvasti tuotteidemme ja palvelumme kehittämiseen.

Rahastot

Elite Alfred Bergin rahastoihin sijoittaminen on helppoa ja vaivatonta. Löydät valikoimastamme ensiluokkaiset osake-, korko- ja kiinteistörahastot sekä vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut. Tarjoamme omien rahastoratkaisujemme lisäksi pääsyn tarkasti valittujen yhteistyökumppaniemme laajaan rahastotarjontaan eri markkinoilta ja omaisuusluokista.

Vastuullisuus on integroitu kaikkien edustamiemme rahastojen sijoitusprosesseihin. Myös passiivisissa rahastoratkaisuissa huomioimme ESG:n osana sijoitusprosessia. Perustamme ulkoisten rahastokumppaniemme valinnan avoimeen arkkitehtuuriin ja pyrimme tunnistamaan aidosti parhaat rahastotuotteet, jotka tuottavat pitkällä aikajänteellä yli markkinaindeksien ja huomioivat tehokkaasti ESG:n.

Tutustu rahastoihimme!

Tarjoamme asiakkaillemme myös BNP Paribas Asset Managementin kattavan ja kansainvälisen tuoteperheen yksinoikeudella Suomessa.

 BNP Paribas - Climate Impact

BNP Paribas Climate Impact


Climate Impact -osakerahaston kautta voit sijoittaa hyvän tuotto-odotuksen tarjoaviin yrityksiin sekä vaikuttaa konkreettisesti globaaleihin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin.

BNP Paribas Energy Transition

BNP Paribas Energy Transition


Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka edistävät ja tukevat globaaleja tavoitteita vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä puhtaan ja uusiutuvan energian aikakauteen.

Pääomasijoittaminen ja vaihtoehtorahastot


Pääomarahastomme sijoittavat reaaliomaisuuteen vahvalla vastuullisuuden näkökulmalla. Rahastot keskittyvät erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin ja kiinteistösijoituksiin. Sijoitamme julkisesti noteeraamattomiin hankkeisiin, joilla on hyvät kasvu- ja kehitysmahdollisuudet. Tuomme osaamisemme arvonluomisesta ja kehittämisestä kohdeyritysten ja -hankkeiden käyttöön ja räätälöimme kullekin parhaan strategian arvonnousun saavuttamiseksi.

Tärkein tavoitteemme pääomasijoittajana on saada sijoitukselle mahdollisimman suuri taloudellinen tuotto irtautumisvaiheessa. Uskomme, että vastuullisuuselementtien integroiminen sijoitusprosessin kaikkiin vaiheisiin edistää muiden suotuisen vaikutusten lisäksi myös tuottotavoitteita. Hyödynnämme kohteissa aktiivisesti oman pääoman lisäksi myös velkarahoitusta. Arvonnousu realisoituu irtautumisvaiheessa, kun pääomasijoitusrahasto luopuu osuudestaan kohdeyrityksessä tai -hankkeessa.

Riskipitoisuutensa vuoksi pääomasijoittaminen soveltuu parhaiten ammattimaisille tai muuten erittäin kokeneille sijoittajille muun muassa pitkien sitoutumisaikojen vuoksi. Tyypillisesti pääomasijoitusrahastot ovat määräaikaisia ja epälikvidejä. Rahaston toiminta-aika on usein 10 vuotta, joista tyypillisesti sijoitukset kutsutaan sisään rahastoon ensimmäisen 2–3 vuoden aikana. Raha on ”töissä” tyypillisesti 4–5 vuotta, jonka jälkeen sijoituskohteesta pyritään irtautumaan.

Omien pääomarahastojemme lisäksi tarjoamme instituutioasiakkaillemme laajan valikoiman yhteistyökumppaneidemme rahastoja, jotka kattavat globaalisti pääomasijoittamisen ja vaihtoehtorahastojen eri alaomaisuuslajit, kuten private equity- ja private debt-sijoittamisen.

Pääomasijoitukset ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä paremmin kuin pörssiosakkeet, ja niihin sijoittaminen on hyvä tapa varautua mahdolliseen osakemarkkinoiden markkinatilanteen ”jäähtymiseen”. Luonteensa vuoksi pääomasijoittamisessa hajautuksen merkitys on erityisen tärkeää, jotta voidaan vähentää riskiä siitä, että sijoittaja menettäisi osan tai koko sijoittamansa pääoman, mikäli esimerkiksi sijoituksen arvonluomisessa ja/tai irtautumisessa ei onnistuta.

Pääomarahastot


Pääomarahastot keskittyvät erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin ja kiinteistösijoituksiin.

 Vaihtoehtorahastot

Kiinteistöt


Tarjoamme instituutioille kiinteistöpääomarahastojen kautta tuottavan ja hallinnoltaan kevyen tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Kiinteistöpääomarahastojen hallinnointi kattaa tuottavien sijoituskohteiden aktiivisen kartoituksen, kiinteistöjen ostot ja myynnit sekä kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon.

Olemme viime aikoina panostaneet voimakkaasti kiinteistövarainhoitoon. Meillä on kuusi omaa kiinteistöpääomarahastoa, joita hoitaa kokenut kahdeksan hengen kiinteistövarainhoitotiimimme. 

Vahva panostus osaamiseen on näkynyt kiinteistövarallisuuden kasvuna: Kiinteistörahastojemme hallinnoima varallisuus on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi.

Elite Alfred Bergin kiinteistörahastoissa on lukuisia merkittäviä suomalaisia instituutiosijoittajia. 

"Meidän kaltaiselle instituutiosijoittajalle Elite Kiinteistökehitysrahasto sopii hyvin osaksi kiinteistösalkkuamme. Rahaston kautta voimme olla mukana paljon resursseja vaativissa kiinteistökehityshankkeissa. Sijoitusneuvoston puheenjohtajana olen seurannut tyytyväisenä Elite Alfred Bergin kiinteistötiimin työtä. Salkkuun on hankittu hyviä kohteita, joissa on sekä kehityspotentiaalia että vuokrakassavirtaa. Salkunrakennusvaihe on rahaston tuottojen kannalta kaikkein tärkein."

Antti Jäntti
Apteekkien Eläkekassa

Vuokratuotto


Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa puolet pääomistaan vuokra-asuntoihin etupäässä pääkaupunkiseudulla ja puolet kohtuullisen vähäriskisiin toimitilakohteisiin huolellisesti valituissa kasvukeskuksissa.

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Palkitseminen ja henkilöstörahastot


Elite Palkitsemispalvelut Oy on palkitsemisen monipuolinen asiantuntija, jossa työskentelevät Suomen kokeneimmat henkilöstörahastotoiminnan ja palkitsemisen osaajat. Henkilöstö- tai palkkiorahaston tarkoituksena on yrityksen maksamien palkkioiden hallinnointi ja sijoittaminen. Rahasto on siten yrityksen maksamien palkkioiden maksutapa.

Palkitseminen ja henkilöstörahastot


Henkilöstö- tai palkkiorahaston tarkoituksena on yrityksen maksamien palkkioiden hallinnointi ja sijoittaminen.

Palkitseminen ja henkilöstörahastot

Rahastojen arvot ja dokumentit


Rahasto-osuuksien arvot, lakisääteiset esitteet ja säännöt sekä rahastohallinnon katsaukset

Rahastojen arvot ja lakisääteiset materiaalit