Palkitsemispalvelut

Elite Palkitsemispalvelut Oy on palkitsemisen monipuolinen asiantuntija, jossa työskentelee Suomen kokeneimmat henkilöstörahastotoiminnan osaajat. Olemme yritysten ja julkishallinnon apuna suunnittelemalla ja toteuttamalla rahasto- ja osakemuotoista palkitsemista sekä tuottamalla henkilöstö- ja palkkiorahastojen hallinnointipalvelua.

Autamme asiakkaidemme liiketoimintaa ja henkilöstön motivoimista tukevien palkitsemisratkaisujen rakentamisessa ja kehittämisessä sekä palkkioiden kustannustehokkaiden hallinnointimallien suunnittelussa ja ylläpidossa. Osana hallinnointipalveluamme tarjoamme asiakkaan henkilöstöhallinnon käyttöön kehittyneen jäsentietojen päivitysjärjestelmän, joka tuo helppoutta ja joustavuutta vuosittaiseen ilmoitusliikenteeseen.

Tarjoamme henkilöstö- ja palkkiorahastoasiakkaillemme myös Elite Alfred Bergin monipuolisia, räätälöityjä varainhoidon palveluita, joissa on huomioitu rahastojen sijoitustoiminnalle asettamat erityspiirteet.

Elite Palkitsemispalveluiden ammattitaitoon luottaa muun muassa Posti Group Oyj:n, Valmet Oyj:n, VR-konsernin ja Atria-konsernin henkilöstörahastot. Hallinnoimiemme asiakasrahastojen jäsenmäärä on jo yli 90 000, mikä vastaa noin 80 % suomalaisten henkilöstörahastojen jäsenmäärästä. 

palvelut (pdf-tiedostoina)

palkitsemispalvelut yleisesti
kokonaispalkitsemisen auditointi
Palkkiojärjestelmien suunnittelu ja toteutus
Palkitsemisen asiantuntijapalvelut
Rahastotoiminta ja sen edut 

Mielestäni valitsimme luotettavimman kumppanin henkilöstörahastomme asiantuntijaksi. Luottamuksen perustana on pitkään jatkunut yhteistyömme sekä Eliten asiantuntijoiden vahva osaaminen henkilöstön palkitsemiseen ja henkilöstörahastojen hallinnointiin liittyvissä tehtävissä. Kilpailukykyinen hinnoittelu ja kyky löytää asioihin molempia miellyttävät ratkaisut tekevät Elitestä rahastollemme alan parhaan kumppanin."

Antero Palmolahti
Posti Group Oyj:n henkilöstörahasto

 

Palkkiorahaston hyödyt

Työnantajalle

 • Rahastoiduista tulospalkkioista ei makseta lakisääteisiä henkilösivukuluja, mikä mahdollistaa henkilöstölle huomattavasti suuremmat palkkiot yrityksen kustannuksia kasvattamatta.
 • Henkilöstön kiinnostus tavoitteiden saavuttamiseen kasvaa.
 • Rahastopääomaa voi sijoittaa myös työnantajayrityksen osakkeeseen.
 • Palkkiojärjestelmän rakenne on hyvin vapaasti muokattavissa työnantajan tarpeisiin, mikä mahdollistaa monitasoiset tulostavoitteet.
 • Palkitsemisjärjestelmässä voidaan määritellä rahastointi jäsenille vapaaehtoiseksi; tällöin rahasto tarjoaa lisäetuuden vain niille, jotka sitä itse haluavat.

Työntekijälle

 • Palkkiot rahastoidaan aina bruttomääräisinä ja palkkioihin voidaan lisätä työnantajan henkilösivukulusäästöstä muodostuva osuus.
 • Henkilöstöetuus, joka mahdollistaa verotehokkaan säästämisen - rahaston nostoista 20 % on aina verovapaata tuloa.
 • Rahastosta voi tehdä nostoja vuosittain.
 • Pääomaa rahastosta nostettaessa ei myöskään makseta työntekijän noin 7 %:n suuruisia sosiaalivakuutusmaksuja.
 • Rahasto on suuri sijoittaja. Rahasto sijoittaa pääomaa, josta ei ole maksettu veroja.
 • Sijoittaminen toteutetaan ammattilaisten toimesta.

Ota yhteyttä palkitsemisen asiantuntijoihimme

Verotehokas palkitsemismuoto

Laske alla olevalla laskurilla, kuinka paljon voit hyötyä rahastoimalla palkkiosi!

€/vuosi

Rahastoon sivukuluineen:  

%

Tulospalkkio ilman rahastointia:

Arvonmäärityspäivänä 1. v 2. v 3. v 4. v 5. v 6. v 7. v 8. v 9. v 10. v

Esimerkkilaskelma perustuu voimassaolevan henkilöstörahastolakiin sekä voimassa olevaan vero- ja muuhun lainsäädäntöön, joka voi muuttua. Laskelmassa on käytetty seuraavia arvoja: työnantajan sivukulut 20%, työntekijän sivukulut 7.1 % sijoitustoiminnan tavoitteena 5.0 % vuotuinen tuotto. Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta.

Usein kysytyt kysymykset

Henkilöstö- /palkkiorahasto on työntekijöiden omistama rahasto, jonka tarkoituksena on työnantajan maksamien tulos- tai voittopalkkioiden hallinnointi, sijoittaminen ja maksaminen rahaston jäsenille.

Rahasto ei itsessään ole palkitsemisjärjestelmä, vaan palkkioiden käteismaksulle vaihtoehtoinen tapa maksaa palkkioita henkilöstölle ja saada siten merkittävää verotuksellista hyötyä.

Rahaston jäsenyys perustuu aina työsuhteeseen. Jäsenyys alkaa työsuhteen muodostuttua ja päättyy työsuhteen päättymisen jälkeen. Jäsenyyden alkamiseen voi liittyvä työaikakarenssi, joka määritellään rahaston säännöissä. Jäsenyyden päättymisajankohta määräytyy työsuhteen päätymisen jälkeen sen mukaisesti, kuinka rahaston jäsen päättää nostaa kertynyttä rahasto-osuuttaan.

Rahastoon kertyy palkkioita työnantajan soveltaman palkkiojärjestelmän mukaisesti. Rahastointi voi olla vapaaehtoista tai velvoittavaa. Rahaston vastaanottamat palkkioerät liitetään jäsenten rahasto-osuuksiin sen mukaisesti kuin rahaston säännöissä määrätään. Jos yrityksen päättämän tulos- tai voittopalkkiojärjestelmän mukainen palkkio muodostuu henkilökohtaisista osuuksista, liitetään ne sellaisinaan kunkin jäsenen omaan rahasto- osuuteen.

Rahaston jäsenrekisteritiedot päivittyvät automaattisesti työnantajan kautta. Rahaston hallinnointiyhtiö saa lisäksi verottajalta ja väestötietojärjestelmästä rahaston hallinnoinnissa käytettävää rekisteritietoa. Rahaston jäsen voi myös itse lisätä / muuttaa em. tietoja rahaston jäsenten verkkopalvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksin.

Työsuhteen jatkuessa rahastoon kertyneitä varoja voi nostaa kerran vuodessa. Jäsenten verkkopalvelussa julkaistaan aina rahaston tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen rahastopääoman senhetkinen arvo ja sen jakautuminen sidottuun osuuteen ja nostettavaan osuuteen. Verkkopalvelussa kerrotaan ajankohta, johon mennessä jäsenen tulee ilmoittaa halustaan nostaa rahasto-osuutta. Jos noston jättää tekemättä, jää se kasvattamaan nostettavan osuuden määrää seuraavalle vuodelle.

Rahaston sijoitustoiminnasta vastaa jäsenistön keskuudestaan valitsema hallitus. Rahaston on sijoitettava varansa henkilöstörahastolain sääntelemällä varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla, niin että rahastolla on jäsenten rahasto-osuuksien nosto-oikeuksiin nähden riittävä maksuvalmius. Sijoitustoiminnan tuotot jaetaan vuosittain jäsenille jokaisen jäsenen henkilökohtaiseen rahasto-osuuden määrään suhteutettuna.

Rahastoon maksettavaa palkkiota ei veroteta lainkaan rahastointihetkellä. Rahasto sijoittaa siten aina bruttomääräisiä palkkioita.

Rahastoitu palkkio ei vaikuta sen ansaintavuotena palkkatulon verotukseen – rahastoimalla palkkatulon verotus kevenee.

Rahastosta tehdyistä nostoista on 20% saajalleen verovapaata ja 80% maksettavasta osuudesta on veronalaista ansiotuloa

Rahaston perustamisen edellytys on, että yrityksessä on käytössä tulos- tai voittopalkkiojärjestelmä – tai tahtotila palkitsemisjärjestelmän käyttöönottoon.

Rahaston perustaminen edellyttää työnantajan ja henkilöstön yhteistä tahtotilaa. Päätös rahaston perustamistoimien käynnistämisestä tehdään työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnassa.

Rahastolle luodaan säännöt, jotka hyväksytään rahaston perustamiskokouksessa.

Rahastolle valitaan hallitus, jonka pääasiallinen tehtävä on sijoitustoiminnasta päättäminen rahaston valitseman varainhoitokumppanin kanssa.