Paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden asiakirjat (PRIIPS)

Tällä sivulla on Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista. Sijoittajia suositellaan tutustumaan näihin asiakirjoihin, jotta he voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta. Asiakirjat ovat määrämuotoisia.

Tällä sivulla julkaistaan aina voimassa olevat avaintietoasiakirjat. Avaintietoasiakirjoja päivitetään säännöllisesti. Jos sijoittaja haluaa säilyttää tiettynä ajankohtana voimassa olevan avaintietoasiakirjan, hänen on tallennettava se Elite Alfred Bergin verkkosivuilta itselleen pysyvässä muodossa. Voimassa olevat avaintietoasiakirjat on saatavana pyynnöstä veloituksetta Elite Alfred Bergin yhteyshenkilöiltä ja toimipisteistä.

Elite Alfred Bergin tarjoamien vakuutustuotteiden avaintietoasiakirjat

Elite Alfred Berg Kapitalisaatiosopimus
Elite Alfred Berg Sijoitusvakuutus

Elite Alfred Bergin tarjoamiin vakuutustuotteisiin liitettävien varainhoitopalveluiden avaintietoasiakirjat

EAB Varainhoito Oy:n varainhoitopalvelu Maltillinen
EAB Varainhoito Oy:n varainhoitopalvelu Melko Maltillinen
EAB Varainhoito Oy:n varainhoitopalvelu Tasapainoinen
EAB Varainhoito Oy:n varainhoitopalvelu Melko Tuottohakuinen
EAB Varainhoito Oy:n varainhoitopalvelu Tuottohakuinen
EAB Varainhoito Oy:n varainhoitopalvelu - osakesijoitukset

Niistä Elite Alfred Bergin rahastotuotteista, joista on laadittu avaintietoesite ennen sääntelyn voimaantuloa 1.1.2018, vastaavat tiedot annetaan rahastojen avaintietoesitteessä. Sääntelystä johtuen tiedot eivät ole täysin yhtenevässä muodossa. Rahastojen avaintietoesitteet ovat saatavilla alla olevilta sivuilta:

EAB Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet:  https://www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Elite Alfred Bergin välittämien rahastojen avaintietoesitteet: https://salkku.elitevarainhoito.fi/#/julkinen/rahastohaku.