Paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden asiakirjat (PRIIPS)

Tällä sivulla on Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista. Sijoittajia suositellaan tutustumaan näihin asiakirjoihin, jotta he voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta. Asiakirjat ovat määrämuotoisia.

Tällä sivulla julkaistaan aina voimassa olevat avaintietoasiakirjat. Avaintietoasiakirjoja päivitetään säännöllisesti. Jos sijoittaja haluaa säilyttää tiettynä ajankohtana voimassa olevan avaintietoasiakirjan, hänen on tallennettava se Elite Alfred Bergin verkkosivuilta itselleen pysyvässä muodossa. Voimassa olevat avaintietoasiakirjat on saatavana pyynnöstä veloituksetta Elite Alfred Bergin yhteyshenkilöiltä ja toimipisteistä.

Elite Alfred Bergin tarjoamien vakuutustuotteiden avaintietoasiakirjat

Elite Alfred Berg Kapitalisaatiosopimus
Elite Alfred Berg Sijoitusvakuutus

Elite Finland Value Added Fund II Syöttörahastojen avaintietoasiakirjat

Elite Finland Value Added Fund II Syöttörahasto II Ky
Elite Alfred Berg Kiinteistökehitys II Syöttörahasto III Ky
Elite Alfred Berg Kiinteistökehitys II Syöttörahasto IV Ky

Elite Alfred Bergin tarjoamiin vakuutustuotteisiin liitettävien varainhoitopalveluiden avaintietoasiakirjat

Elite Alfred Bergin perinteiset varainhoitomallit

Korko
Alhainen 25
Neutraali 50
Korkea 75
Osake
Osakesijoitukset

Elite Alfred Bergin laajat varainhoitomallit

Alhainen 25 laaja
Neutraali 50 laaja
Korkea 75 laaja

Rahastojen avaintietoesitteet

Niistä Elite Alfred Bergin rahastotuotteista, joista on laadittu avaintietoesite ennen sääntelyn voimaantuloa 1.1.2018, vastaavat tiedot annetaan rahastojen avaintietoesitteissä. Sääntelystä johtuen tiedot eivät ole täysin yhtenevässä muodossa.

EAB Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet: www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Elite Alfred Bergin välittämien rahastojen avaintietoesitteet: salkku.elitevarainhoito.fi/#/julkinen/rahastohaku