Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen säännöissä