Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen säännöissä