Yksityissijoittaja voi sijoittaa suosittuun kiinteistörahastoon 15.11.2018 asti


Syksyn ajan yksityissijoittajilla on mahdollisuus päästä mukaan ammattisijoittajien suosimaan kiinteistörahastoon Elite Kiinteistökehitysrahasto II:een.

Elite Kiinteistökehitysrahasto II (EKKR II) on kiinnostanut ammattisijoittajia siinä määrin, että rahastoon on sijoittanut seitsemän Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:n (EKKR I) suurinta instituutiosijoittajaa. He edustavat yli 90:ä prosenttia EKKR I:een sijoitetusta pääomasta.

EKKR II jatkaa samanlaista sijoitustoimintaa kuin täyteen investoitu EKKR I. Yksityissijoittajien eli ei-ammattimaisten sijoittajien on mahdollista sijoittaa EKKR II:een 15.11.2018 asti sen syöttörahaston kautta. Syöttörahaston minimimerkintä on 25 000 euroa.

Hyviä kiinteistökohteita on runsaasti

Suomen kiinteistömarkkinoilla riittää nyt tarjontaa EKKR II:n sijoitusstrategiaan sopivista sijoituskohteista, joissa on hyvä tuotto-odotus. Vahvistunut taloustilanne on parantanut näkymiä toimistomarkkinoilla, ja vilkas asuntorakentaminen luo mahdollisuuksia erityyppisille käyttötarkoituksen muutoksille.

Lue lisää EKKR II:sta artikkelista Uusi kiinteistörahasto on avoinna myös yksityissijoittajille ja ota yhteyttä Elite Alfred Bergin pankkiiriin tai asiakaspalveluun puh. 0201 558 610 tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi.

* Elite Kiinteistökehitysrahasto II:n virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Ky.
** Syöttörahaston virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Syöttörahasto II Ky.