Yksityissijoittaja voi sijoittaa kiinteistökehitysrahastoon uuden syöttörahaston kautta


Kiinteistökehitysrahastoomme on mahdollista sijoittaa uuden syöttörahaston kautta joulukuun alkuun asti. Elokuussa avattu uusin syöttörahasto on vuorossaan jo neljäs. Kohderahaston1 aiempien, nyt jo suljettujen syöttörahastojen myynti sujui yli odotusten, ja kysyntä jatkuu edelleen.

Yksityissijoittajille tarjolla oleva syöttörahasto Elite Alfred Berg Kiinteistökehitys II Syöttörahasto IV Ky2 on avoinna yksityissijoittajille 8.8.–5.12.2019. Syöttörahaston kokonaistuottotavoite 9–11 %/vuosi3 koostuu vuotuisesta tavoitellusta 6 %:n voitonjaosta ja sijoituskohteiden myöhemmin tapahtuvan myynnin yhteydessä toteutuvasta mahdollisesta arvonoususta. Kohteen lopullinen arvonmuutos realisoituu, kun kohde myydään.

Kiinteistökehitysrahastoissa sijoittajia kiinnostaa erityisesti jatkuvan kassavirran ja kohteiden myynnistä saadun mahdollisen arvonnousun yhdistelmä. Vuotuinen kokonaistuottotavoite 9–11 % on myös erittäin hyvä ja ohittaa jopa osakesijoittamisesta saadun tuoton.

”Kiinteistökehitysrahastojen arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen sekä laajennuksiin. Kullekin kohteelle on laadittu etukäteen myös irtautumissuunnitelma”, Elite Alfred Bergin kiinteistösijoittamisesta vastaava johtaja Jaakko Ristola kertoo.

Kiinteistöt tarjoavat luotettavan sijoituskohteen osake- ja korkomarkkinoiden epävarmassa tilanteessa.

”Vaikka talouskasvu on hidastumassa huomattavan parantumisen jälkeen, Suomen korkotason ennustetaan pysyvän matalana lähitulevaisuudessa, mikä tukee Suomen kiinteistösijoitusmarkkinaa. Muun muassa pitkät vuokrasopimukset suojaavat kiinteistösijoittajia nopeilta suhdannevaihteluilta”, Jaakko Ristola sanoo.

kiinteistosijoittaminen-matalan-koron-ymparistossa

Kiinteistösijoittaminen on hyvä vaihtoehto matalan koron ympäristössä. 

Lähteet: ICEML, Bloomberg 11.6.2019 ja KTI kiinteistöindeksi 2018


1) Kohderahaston virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Ky.
2) Syöttörahasto, Elite Alfred Berg Kiinteistökehitys II Syöttörahasto IV Ky, on lain vaihtoehtorahaston hoitajista mukainen vaihtoehtorahasto.
3) Tuottotavoite ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.