Vuotuista vuokrakassavirtaa toimitilakiinteistöistä - Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky


Liikekiinteistöt tarjoavat sijoittajille mielenkiintoisen sijoitusvaihtoehdon, jonka hyviä ominaisuuksia ovat tasainen vuokrakassavirta ja hajauttamishyödyt. Kiinteistöjen arvonkehitykseen on myös yleensä mahdollista vaikuttaa aktiivisella ja asiantuntevalla kehitysotteella.

Sijoitukset liikekiinteistöihin ovat usein kooltaan suuria, ja siksi vain harvojen sijoittajien ulottuvilla. Suuri yksikkökoko rajoittaa sijoitussalkun hajauttamisen mahdollisuuksia sekä sijoitusten likviditeettiä. Suorien kiinteistösijoitusten hallinnointi edellyttää myös resursseja ja erityistä osaamista. Näitä suoran sijoittamisen rajoitteita voidaan osin hallita esimerkiksi erilaisten yhteissijoitusten kautta, joissa sijoittajista yksi toimii hallinnoijana, ja muut sijoittajat passiivisempina sijoittajina.

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky:n tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa tähän mielenkiintoiseen pääomaluokkaan. Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky tarjoaa sijoittajalle hyvää tasaista vuokrakassavirtaa sekä mahdollisuuden päästä mukaan aktiivisen kiinteistökehittämisen tuloksena syntyvään arvonkehitykseen.

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky sijoittaa Elite Rahastohallinto Oy:n hoitamaan Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:öön (kohderahasto), jolla on toimintahistoriaa vuodesta 2014. Kohderahasto on tuottanut sijoittajilleen lyhyen toimintahistoriansa aika hyvää vuotuista yli 8 % kassavirtaa*. Tämä kassavirtatuotto ei sisällä mahdollista arvonnousua.

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky sopii sijoittajalle, joka arvostaa

  1. tasaista vuotuista vuokrakassavirtaa

  2. hajautushyötyjä esim. oman osakesalkkunsa rinnalle

  3. inflaatiosuojaa

  4. osakemarkkinaa matalampaa arvonvaihtelua

* historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä