Voiko verotietojen luovuttamisen tiedostusvälineille estää?


Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Verohallinnolla on lakisääteinen velvoite asettaa kaikkien henkilöiden julkiset verotustiedot nähtäville ja antaa niistä tietoa. Verohallinto luovuttaa henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja vuosittain etenkin tiedotusvälineille. Tuloverotiedot luovutetaan tiedotusvälineille sähköisessä muodossa niistä henkilöistä, joiden verotettavat ansio- ja pääomatulot ovat vähintään 100 000 euroa.

Henkilöllä on kuitenkin oikeus vastustaa tietojensa luovuttamista. Tietojen luovuttamista voi vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Peruste voi liittyä esimerkiksi omassa ammatissa tai työtehtävässä toimimiseen, terveyteen taikka omaan tai läheisten turvallisuuteen. Verohallinto arvioi vastustamisperusteet aina tapauskohtaisesti.

Verovuoden 2019 tietoja koskeva vastustamispyyntö on tehtävä viimeistään 1.10.2020. Vastustamispyynnön voi tehdä Omaverossa tai paperilomakkeella.

Huomioithan, että pyyntö on tehtävä erikseen joka vuosi. Siten esimerkiksi tänä vuonna tehty verovuoteen 2019 kohdistunut vastustuspyyntö ei ole voimassa enää ensi vuonna verovuoden 2020 tietojen luovuttamisen osalta. Tänä vuonna voit siten vastustaa tietojesi luovuttamista vain verovuoden 2019 osalta.

Henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot

Henkilöiden tuloverotuksen julkisia ja siten tiedotusvälineille luovutettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta

  • valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo

  • kunnallisverotuksessa verotettava tulo

  • tulovero

  • kunnallisvero

  • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä

  • ennakoiden yhteismäärä

  • jäännösvero tai veronpalautus

Vastustamisen kohteena tietojen automaattinen luovuttaminen

Vastustaminen voi kohdistua vain tietojen sähköiseen luovuttamiseen tiedotusvälineille. Mikäli Verohallinto hyväksyy vastustamispyynnön, henkilön tuloverotuksen tietoja ei toimiteta automaattisesti tiedotusvälineille. Tiedotusvälineet voivat kuitenkin käydä verotoimistossa katsomassa kaikkia niitä verotustietoja, jotka ovat lain mukaan julkisia. Vastustamispyynnön hyväksyminen ei siten muuta verotustietojen julkisuutta. Julkiseksi luetellut tiedot ovat edelleen saatavilla erikseen pyydettäessä verotoimistosta. Voit siten vastustaa vain tietojen automaatista sähköistä luovuttamista tiedotusvälineille.

Elite Alfred Bergin asiantuntijat yhteistyössä verotukseen ja omistamiseen liittyvään juridiikkaan erikoistuneen PreLex Oy:n kanssa auttavat sinua myös verotietojesi julkisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Huomaathan, että sijoitusvakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen kautta sijoitettu varallisuus ei näy verotiedoissasi, mikäli et nosta varoja kyseisistä sopimuksista. Kysy lisää sijoitusvakuutuksesta ja kapitalisaatiosopimuksesta sekä niiden eduista Elite Alfred Bergin asiantuntijoilta.

Teemu Pievilainen

Teemu Pieviläinen
Lakimies, veroasiantuntija
PreLex Oy