2021-03-01 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 9: Talouden elpyminen lisää edelleen korkojen nousupainetta


Viime viikon kehitys

Markkinakehitys painottui viikolla 8 negatiiviseen suuntaan. Osakemarkkinoiden osalta laskua oli kaikilla seuraamillamme markkinoilla. Suurinta lasku oli Aasiassa (-6,30 %) ja kehittyvillä markkinoilla (-6,42 %) sekä Japanissa (-4,47 %). Suhteessa vähiten laskusta kärsivät Suomi (-1,42 %), Eurooppa (-2,29 %) ja Pohjois-Amerikka (-2,89 %). Suurimpien markkinoiden negatiivisen kehityksen ajamina globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat (-3,38 %) viikolla 8.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääsääntöisesti negatiivinen. Suurinta lasku oli kehittyvillä markkinoilla sekä paikallisvaluutassa (-1,95 %) että dollareissa (-1,69 %). Edelleen myös yrityslainamarkkinoilla tuotot olivat negatiivisia sekä korkean luottoluokituksen (-0,40 %) että matalamman luottoluokituksen (-0,68 %) lainoissa. Myös EMU-alueen valtionlainojen hinnat laskivat korkojen nousun ajamana (-0,38 %).

Hyödykemarkkinoilla öljyn hinta (Brent +4,07 %) ja muun muassa kuparin hinta (+2,28 %) olivat viime viikolla nousussa.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden huomio oli viikolla 8 erityisesti korkojen nousussa ja inflaatiokehityksen seuraamisessa. Korkojen nousu ja korkokäyrän jyrkkeneminen varsinkin Yhdysvalloissa johti laskuvoittoiseen markkinakehitykseen kaikilla suurilla markkinoilla. Markkinoiden huoli inflaatiokehityksen kiihtymisestä tuntui viime viikolla vain vahvistuvan, kun katsoo sekä korkokäyrän jyrkkenemistä että muun muassa hyödykkeiden hinnannousua.

Huolenaiheena on se, että kuluttajahinnat nousevat nopeasti, kun Yhdysvaltain talous toipuu, eikä Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin vakuutus sen löysän rahapolitiikan jatkamisesta lähitulevaisuudessa rauhoittanut markkinoiden hermoja. Kehitys oli negatiivista erityisesti korkeimmin arvostetuissa osakemarkkinoiden segmenteissä, kuten suurissa teknologiayhtiöissä, kun kohoavat korot tekivät yhtäkkiä joukkovelkakirjoista suhteellisesti houkuttelevamman vaihtoehdon. Huomion keskipisteenä on talouden elpyminen ja elpymisen nopeus. Elpymisen aste vaikuttaa keskuspankkien haluun elvyttää taloutta ja vastaavasti kohoava inflaatio tekee todennäköisemmäksi sen, että keskuspankit alkavat nostaa korkoja aikaisemmin ennakoitua nopeammin. Markkinoiden arvio Fedin ensimmäisestä koronnostosta asettuu tällä hetkellä ensi vuodelle. Korkojen nousu voi myös arvioiden mukaan aiheuttaa osakemarkkinoilla rotaation korkoherkistä segmenteistä, kuten kiinteistö-, yhdyskuntapalvelu- ja teknologiayhtiöistä, toisiin segmentteihin, kuten öljy- ja kaivosyhtiöihin sekä pankkeihin.

Koronavirusrintamalla tärkein uutinen oli Yhdysvaltojen terveysviranomaisen hyväksyntä Johnson & Johnsonin kehittämän rokotteen käyttöön. Johnson & Johnsonin rokotteen etuna on, että yksi pistos riittää suojan saamiseksi. Vaikka USA:ssa ja suuressa osassa Eurooppaa tartuntaluvut ovat laskussa, Brasiliassa samanlaista kehitystä ei ole nähty. Brasiliassa tulivat sunnuntaina voimaan tiukat rajoitukset samalla, kun maan sairaaloiden kantokyky on äärirajoilla. Rokotusten osalta maailmassa on uutistoimisto Bloombergin tietojen mukaan annettu noin 241 miljoonaa rokoteannosta, ja tahti on ollut noin 6,73 miljoonaa rokotetta päivässä viime päivinä. Yhdysvalloissa on annettu noin 75,2 miljoonaa rokotetta, ja arvioiden mukaan USA:n väestöstä 75 % on rokotettu 8 kuukaudessa. Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että nykytahdilla kestää noin 4,6 vuotta, jotta 75 % maailman väestöstä on rokotettu. Edelleen rokotusten osalta nopein rokottaja on ollut Israel. Israelissa noin 37 % väestöstä on saanut jo kaksi rokoteannosta ja 52 % ainakin yhden annoksen. Isossa-Britanniassa samat luvut ovat 1,2 % ja 30,1 % ja Yhdysvalloissa 7,5 % ja 15 %. EU:n keskiarvo on vastaavasti kahdessa annoksessa 2,4 % ja yhdessä annoksessa 4,7 %. EU:ssa Tsekki hermostui hitaaseen rokotustahtiin ja jakeluongelmiin ja tilasi Venäjältä Sputnik V -rokotetta.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-09-kalenteri (1)

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Myös osakeallokaation sisällä näkemyksemme pysyivät ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa.

Korkopuolella näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-09-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.