2021-02-22 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 8: Korkokäyrän jyrkentyminen ja korkojen nousu painavat markkinatunnelmia


Markkinakehitys oli viikolla 7 edelleen maltillinen alkuvuoden vahvan kurssinousun jälkeen. Alueellisia eroja esiintyi jonkin verran keskeisten osakeindeksien kehityksessä. Nousua oli Euroopassa (+0,34 %), Aasiassa (+0,13 %) sekä kehittyvillä markkinoilla (+0,02 %), kun taas seuraamistamme markkinoista Suomi (-0,38 %), Pohjois-Amerikka (-0,77 %) sekä Japani (-0,60 %) olivat laskussa. Näin ollen globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat (-0,41 %) viime viikolla.

Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääsääntöisesti negatiivinen. Suurinta lasku oli EMU-alueen valtionlainoissa (-1,07 %) ja kehittyvillä markkinoilla sekä paikallisvaluutassa (-1,39 %) että dollareissa (-1,14 %), osittain korkojen nousun ajamana. Myös yrityslainamarkkinoilla tuotot olivat negatiivisia sekä korkean luottoluokituksen (-0,39 %) että matalamman luottoluokituksen lainoissa (-0,18 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden mielenkiinto pyörii edelleen tutuissa teemoissa, kuten koronaviruksen massarokotusten etenemisessä, pandemian kehityksessä, meneillään olevan tuloskauden seurannassa, elvytyspaketin etenemisessä Yhdysvalloissa sekä inflaatiokehityksessä.

Joukkovelkakirjamarkkinoilla myyntipaine jatkui, koska inflaatiopelot ajoivat edelleen muun muassa valtionlainojen tuottotasoja ylemmäksi. Syypäitä tähän olivat sekä korkokäyrän jyrkentyminen että korkojen tason nousu. Tämä on ollut seurausta erityisesti inflaatio-odotusten noususta, joskin myös reaalikorot ovat olleet hienoisessa nousussa. Korkeampien inflaatio-odotusten ajamana myös kuparin hinta saavutti korkeimman tasonsa yhdeksään vuoteen ja öljyn hinta on noussut jo yli 60 USD/barrelia -tason. Korkojen nousu on myös viilentänyt osakemarkkinoiden rokotusuutisten siivittämää optimismia. Inflaatio-odotusten nousuun on vaikuttanut sijoittajien huoli siitä, että maailmantalouden toipuminen ja samanaikainen fiskaalielvytys nostaisivat inflaatiotasoa tulevaisuudessa. Maanantaina sekä Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde että Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Janet Yellen pitävät puheen. Lisäksi tulevalla viikolla Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell pitää rahapolitiikan katsauksen kongressille.

Rokotteen osalta Israelista saatiin positiivisia uutisia, kun tutkimuksen mukaan Pfizerin rokote antaa tehokasta suojaa virusta vastaan. Israel on edelleen rokottamismäärässä muita maita huomattavasti edellä. Israelissa on rokotettu noin 45 % väestöstä. Suuremmista maista kilpailua johtaa Iso-Britannia, jossa yli 20 % on saanut ainakin yhden rokotteen. Yhdysvalloissakin rokotteen saaneita on yli 10 % väestöstä. Euroopan unionin osalta tilanne ei ole yhtä ruusuinen, ja rokotteen on saanut vasta 3-4 %. Myös Euroopan suurissa maissa tartunnat ovat kääntyneet pääosin laskuun muun muassa kovien rajoitusten ajamina. Samaa kehitystä on nähtävissä USA:ssa.

Elvytyksen osalta Yhdysvalloissa odotetaan 1 900 miljardin dollarin tukipaketin hyväksyntää tällä viikolla. Lisäksi presidentti Joe Bidenin hallinnon odotetaan esittelevän maaliskuussa useiden miljardien tukipaketin, minkä fokus olisi infrastruktuurissa. Positiivisia uutisia on tuonut myös tuloskausi, erityisesti Yhdysvalloissa. S&P 500 -indeksin kaikki sektorit ovat raportoineet tähän asti positiivisista tulosyllätyksistä ja suurin osa myös myynnin ja tuloksen kasvusta. Euroopassa tilanne on hiukan enemmän jakautunut sekä negatiivisiin että positiivisiin yllättäjiin riippuen sektorista.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-08-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä näkemykset pysyivät niin ikään ennallaan. Painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Olemme kehittyvillä alueilla ja Japanissa neutraalissa ja vastaavasti Euroopassa alipainossa.

Korkopuolella näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-08-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.