2021-02-08 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 6: Markkinatunnelma kohentunut


Viime viikon kehitys

Edellisen viikon lasku kääntyi viime viikolla väkeväksi nousuksi, kun kaikki keskeiset osakeindeksit olivat tuntuvassa nousussa. Positiivista kehitystä nähtiin erityisesti Aasiassa (+6,1 %), Yhdysvalloissa (+5,9 %) ja kehittyvillä alueilla vieden maailman osakemarkkinoita kuvaavan MSCI Word AC -indeksin yli 5 %:n nousuun.

Myös korkomarkkinoilla kehitys oli nousujohteista, etenkin riskillisimmissä omaisuusluokissa, kuten kehittyvien alueiden paikallisvaluutan lainoissa (+1,16 %), taaloissa liikkeeseen lasketuissa lainoissa (+0,54 %) sekä matalamman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa (+0,84 %). Sen sijaan valtionlainojen tuottokehitys (EMU-valtiot -0,26 %) jäi negatiiviseksi nousseen korkotason myötä.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Vahvan markkinakehityksen taustalla olivat muun muassa tilanteen rauhoittuminen yksityissijoittajien edellisellä viikolla tekemästä ennätysvilkkaasta kaupankäynnistä tietyissä kriisiyhtiöissä (kts. viikon 5/2021 viikkokatsaus) sekä vahvasti edennyt tuloskausi, etenkin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin yhtiöistä 58 % on tähän mennessä raportoinut tuloksensa ja näistä peräti 81 % raportoi odotuksia vahvemman tuloksen. Yhteenlaskettu liikevaihto on tähän mennessä 3,6 % odotuksia korkeampi (kasvua edelliseen kvartaaliin nähden 2,4 %) ja liikevoitto peräti 19,6 % odotuksia parempi (kasvua edelliseen kvartaaliin nähden 19,2 %). Euroopassa tuloskausi on vasta päässyt kunnolla käyntiin (noin 28 % yhtiöistä on julkaissut tuloksensa), mutta toteuma on tähän mennessä Yhdysvaltoja selvästi vaatimattomampi.

Koronapandemian osalta tilanne on viime päivinä hieman kohentunut, kun tartuntakäyrät ovat kääntyneet laskuun, etenkin Yhdysvalloissa. Kahden viikon takaisesta yli 180 000 päivätartunnasta (7 päivän keskiarvo) on päästy 130 000 päivätartuntaan. Lasku on ollut erityisen voimakasta Kalifornian osavaltiossa, jossa päivätartunnat ovat kahdessa viikossa puolittuneet 16 000 tapaukseen. Näyttää siis siltä, että massarokotusten edistyminen on ainakin hillitsemässä tartuntamäärien kasvua ja toivottavasti piakkoin myös kääntämässä tartuntamäärät selvään laskuun. Massarokotukset ovat USA:ssa päässeet alkukankeuden jälkeen vauhtiin, ja maassa on tällä hetkellä annettu yli 35 miljoonaa annosta ja reilut 8 % väestöstä on saanut ainakin yhden annoksen. Rokotusvauhti on vielä liian hidas, runsaat miljoona annosta päivässä, mutta vauhdin odotetaan kiihtyvän tästä. Tilanne Euroopassa on selvästi haasteellisempi, sillä Euroopassa on annettu vasta 15 miljoonaa annosta eli 2,5 % väestöstä saanut ainakin yhden annoksen. Rokotteiden saatavuusongelma on merkittävästi hidastanut rokotusohjelman etenemistä. Siihen on lähitulevaisuudessa kuitenkin tulossa hieman helpotusta, kun AstraZenecan toimitukset alkavat piakkoin.

Makrosaralla mielenkiinto kohdistui euroalueen neljännen kvartaalin BKT-kasvulukuihin. Kuten luottamusindikaattorit loka-joulukuulta antoivat ymmärtää, talousalueen kasvu kääntyi viimeisellä kvartaalilla laskuun ja talous supistui edelliseen neljännekseen verrattuna -0,7 %, hieman odotuksia maltillisemmin (odotus -0,9 % q/q). Vuoden takaisesta neljänneksestä laskua kertyi runsaat 5 prosenttia (-5,1 % v/v). Tiukoista rajoitustoimista seurannut palvelusektorin vaikea tilanne näkyi voimakkaana laskuna yksityisessä kulutuksessa, ja tämä selittänee pitkälti talousaktiviteetin laskua. Kuten markkinakatsauksessamme olemme aikaisemmin todenneet, odotukset nopeasta talouden toipumisesta kuluvan vuoden alussa joudutaan arvioimaan uudelleen, mikäli rajoitustoimia ei pystytä riittävästi purkamaan. Siihen taas vaikuttaa massarokotusten eteneminen. Perusolettamamme on kuitenkin edelleen, että vuoden toisella vuosipuoliskolla elpyminen pääsee kunnolla vauhtiin, erityisesti kuluttajien ajamana. Patoutunut kysyntä sekä korkea säästämisaste antavat tähän kehityspolkuun hyvät edellytykset.

Makrouutisten osalta tuleva viikko on selvästi rauhallisempi. Pitkin viikkoa saadaan joulukuun teollisuustuotantolukuja muun muassa Saksasta (ma), Ranskasta (ke), Isosta-Britanniasta (to) ja koko Euroalueelta (pe). Tämän lisäksi huomio kiinnittyy keskiviikkona julkaistaviin USA:n tammikuun inflaatiolukuihin sekä perjantaina julkaistaviin Michiganin yliopiston keräämiin helmikuun kuluttajien luottamusindekseihin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-06-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä nostimme kehittyvien markkinoiden painoa neutraaliin. Muutoksen jälkeen painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa. Korkopuolella muutimme asemointia nostamalla hiukan matalamman luottoriskin lainojen painoa ja laskemalla korkeamman luottoriskin yrityslainojen painoa (edelleen ylipainossa) ja valtionlainojen painoa suurempaan alipainoon.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-06-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.