2020-12-21 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 52: Nousua markkinoilla Brexitistä huolimatta


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoilla riskisentimentti oli taas positiivisella puolella. Lähes kaikki päämarkkinat päätyivät hienoiseen nousuun Aasiaa (-0,41 %) ja kehittyviä markkinoita (-0,16 %) lukuun ottamatta. Maailman osakemarkkinat (MSCI World All Country) päätyivät tämän johdosta myös positiiville puolelle (0,55 %).

Korkopuolella tuottokehitys sen sijaan oli myös riskillisempien sijoitusten osalta positiivista. Matalamman luottoluokituksen yrityslainojen viikkotuotot päätyivät 0,43 %:n nousuun, kehittyvien alueiden paikallisvaluutan määräisten velkakirjojen tuotot runsaan 0,26 %:n nousuun, taalamääräiset kehittyvillä markkinoilla n. 0,58 % nousuun. Sen sijaan euroalueen valtionlainat (-0,40 %) ja korkeamman luottoluokituksen yrityslainat (-0,24 %) päätyivät tuottojensa osalta laskuun. 

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Koronavirustartuntojen osalta Euroopan suurissa maissa luvut ovat Ranskassa ja Espanjassa kääntyneet taas hienoiseen nousuun. Saksassa nousu on ollut kovempaa ja rajoitukset ovatkin olleet tilanteen mukaisia. Saksassa on suljettu mm. kouluja ja ei-välttämättömiä tarvikkeita myyviä liikkeitä. Yrityksiä on myös suljettu. Uusi huolestuttava kehitys koronan osalta on ollut viime viikolla Iso-Britanniasta liikkeelle lähtenyt koronaviruksen uusi mutaatio, joka on levinnyt aikaisempaa nopeammin. Tämä on johtanut siihen, että tietyt maat (mm. Alankomaat ja Italia) ovat kieltäneet lennot Iso-Britanniaan ja sieltä ko. maihin. Myös Ranska harkitsee kieltoa juna- ja lentoliikenteelle Iso-Britanniasta. Iso-Britanniassa on raportoitu suurimmasta tartuntojen määrästä sitten pandemian alun. Lisäksi mm. Lontoosta matkustaminen muualla Iso-Britanniaan on kielletty sunnuntaista alkaen. Myös Yhdysvalloissa pandemia on vain kerännyt vauhtia, mikä on johtanut erityisesti Kaliforniassa rajoituksiin ja liikkeiden sulkemisiin. Positiivinen uutinen on se, että myös Modernan koronavirusrokotteen jakelu alkoi Yhdysvalloissa.

Brexitin osalta Iso-Britannia ja Euroopan unioni yrittävät saada edes jonkinlaisen sopimuksen aikaiseksi ennen vuoden lopun takarajaa. EU on asettanut sunnuntai-illan takarajaksi sopimuksen syntymiselle, jotta se myös ehdittäisiin hyväksyä ennen vuodenvaihdetta.

Yhdysvalloissa senaatin johtajat saivat lauantaina sovittua keskuspankki FED:in toimivallan rajoista liittyen sen lainaustoimintaan. Tämä oli viimeinen suuri este 900 miljardin dollarin elvytyspaketin osalta. Joten odotamme, että paketista äänestetään viimeistään ensi viikon aikana.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus 52 kalenteri

Näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Riskillisemmissä korko-omaisuuslajeissa (matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden lainat) painot vaihtelevat neutraalin ja lievän ylipainon välillä, kun taas rahamarkkinasijoitukset ja valtionlainat ovat alipainossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 52


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.