2020-12-14 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 51: Osakemarkkinoilla kevyempi vire


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoilla viikko sitten alkanut epäyhtenäinen kehitys osake- ja riskillisten korkosijoitusten välillä jatkui. Osakemarkkinoilla kehitys oli edelleen epäyhtenäistä, kun osa päämarkkinoista oli loivassa nousussa (Aasia: 0,49 %, Japani: 0,80 %) ja osa loivassa laskussa (Eurooppa: -0,94 %, Pohjois-Amerikka: -0,45 %). Maailman osakemarkkinat (MSCI World All Country) päätyivät tämän takia hienoiseen laskuun (-0,22 %).

Korkopuolella tuottokehitys sen sijaan oli pääosin positiivista: korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen tuotot päätyivät 0,38 % nousuun samalla kun matalamman luottoluokituksen yrityslainojen viikkotuotot päätyivät 0,18 %:n nousuun, kehittyvien alueiden paikallisvaluutan määräisten velkakirjojen tuotot runsaan 0,88 %:n nousuun, taalamääräiset kehittyvillä markkinoilla n. 0,14 % nousuun ja euroalueen valtionvelkakirjojen tuotot runsaan 0,75 % nousuun.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Euroopan suurten maiden (Saksa, Ranska, Italia ja Espanja) koronatartuntaluvut ovat tasaantumaan päin ja Saksaa lukuun ottamatta viimeaikaisen kehityksen trendi on jo alaspäin. Sen sijaan Yhdysvalloissa päivittäisten tartuntojen määrä on edelleen kasvusuunnalla. Yhdysvalloissa Pfizerin kehittämä koronavirusrokote hyväksyttiin käyttöön hätätapauksissa maan lääkeviraston (FDA) toimesta lauantaina. Pfizer aloittaa rokotteen jakelun tulevana maanantaina ja odottaa pystyvänsä toimittamaan n. 2,9 miljoonaa rokoteannosta ensimmäisen viikon aikana. Muun muassa Yhdysvalloissa monissa paikoissa terveydenhuollon kapasiteetti alkaa täyttyä koronaviruspotilaiden takia. Samanlaista kehitystä on nähtävissä myös meitä lähempänä, esimerkiksi Ruotsissa.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos ratkaistaan virallisesti ensi maanantaina, kun valitsijamiehet antavat omat äänensä, jotka virallisesti vahvistavat vaalituloksen. Kun valitsijamiehet ovat virallisesti vahvistaneet tuloksen, niin Joe Bidenin virkaanastuminen tapahtuu sen jälkeen 20. tammikuuta.

Euroopan keskuspankki (EKP) piti joulukuun kokouksensa 10. joulukuuta. Kokous oli odotuksien mukainen ja siinä ei tehty muutoksia ohjaus-/talletuskorkoon. PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) -ohjelmaa odotetusti kasvatettiin 500 miljardilla eurolla 1850 miljardiin euroon ja ohjelman kestoa jatkettiin 9 kuukaudella kesäkuusta 2021 maaliskuuhun 2022. TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operation) III-ohjelman ehtoja muutettiin aiempaa houkuttelevimmiksi ja kolme uutta rahoitusoperaatiota toteutetaan ensi vuoden kesä-joulukuussa. Tätä rahoitusta on edullisimmillaan (talletuskorko-50 korkopistettä) saatavana vuoden 2022 kesäkuuhun asti. Päätökset jatkavat pankin aiempaa hyvin elvyttävää linjaa ja toimet riittäisivät pääjohtajan mukaan kannattelemaan euroalueen kehitystä, kunnes rokotteen myötä pandemia hellittää ja talous pääsee takaisin kasvu-uralle.

Brexitin osalta Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson ja Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyen keskustelivat puhelimitse sunnuntaina. Heidän keskustelunsa keskittyi käymään läpi sopimuksen keskeisiä kiistakohtia. Kummatkin osapuolet suostuivat jatkamaan neuvotteluja Brysselissä, mutta virallinen takaraja (31.12.2020) häämöttää jo näkyvissä. Johnsonin mukaan ilman sopimusta tapahtuva ero on todennäköisin vaihtoehto.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

 • Ti: Kiina – Teollisuustuotanto (v/v) 11/2020: odotus 7,0 %, edellinen 6,9 %

 • Ti: Kiina – Vähittäismyynti (v/v) 11/2020: odotus 5,0 %, edellinen 4,3 %

 • Ke: Japani – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus -, edellinen 49,0

 • Ke: Japani – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus -, edellinen 47,8

 • Ke: Ranska – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus -, edellinen 49,6

 • Ke: Ranska – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus -, edellinen 38,8

 • Ke: Saksa – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus 56,0, edellinen 57,8

 • Ke: Saksa – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus 44,0, edellinen 46,0

 • Ke: Euroalue – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus 53,0, edellinen 53,8

 • Ke: Euroalue – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus 40,9, edellinen 41,7

 • Ke: UK – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus 55,5, edellinen 55,6

 • Ke: UK – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus 48,7, edellinen 47,6

 • Ke: USA – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus 55,8, edellinen 56,7

 • Ke: USA – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 12/2020: odotus 55,0, edellinen 58,4

 • Ke: USA – Keskuspankin ohjauskorko, ylälaita, 16.12: odotus 0,25 %, edellinen 0,25 %

 • Ke: USA – Keskuspankin ohjauskorko, alalaita, 16.12: odotus 0,00 %, edellinen 0,00 %

Näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Riskillisemmissä korko-omaisuuslajeissa (matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden lainat) painot vaihtelevat neutraalin ja lievän ylipainon välillä, kun taas rahamarkkinasijoitukset ja valtionlainat ovat alipainossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 51


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.