2020-12-07 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 50: Markkinoilla hengähdystauko


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoilla vedettiin viime viikolla henkeä marraskuussa nähdyn rajun nousujakson jälkeen. Osakemarkkinoilla kehitys oli epäyhtenäistä, kun osa päämarkkinoista oli loivassa nousussa (Eurooppa: +0,23 %, Pohjois-Amerikka: 0,10 %) ja osa loivassa laskussa (Aasia: -0,34 %, Japani: -2,27 %). Maailman osakemarkkinat (MSCI World All Country) päätyivät tämän takia edellisen viikon tasoon (-0,08 %).

Korkopuolella tuottokehitys oli niin ikään kaksijakoista; matalamman luottoluokituksen yrityslainojen viikkotuotot päätyivät vajaan 0,9 %:n nousuun, kehittyvien alueiden taalamääräisten velkakirjojen tuotot runsaan 0,6 %:n nousuun ja Euroalueiden valtionvelkakirjojen tuotot runsaan 0,3 %:n laskuun.

Valuuttamarkkinoilla taalan heikkeneminen euroa vastaan jatkui myös viime viikolla edelleen heikentäen eurosijoittajan saamaa tuottoa taalamääräisistä sijoituksistaan.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla pinnalla olevat teemat olivat pitkälti samoja kuin aikaisemmin syksyllä; päällimmäisenä markkinoiden tasapainoilua erityisesti Yhdysvalloissa pahentuneen tartuntatilanteen ja kasvaneen rokoteoptimismin välillä. Pandemian osalta tartuntakäyrät ovat Yhdysvalloissa edelleen huolestuttavat, kun uusia tapauksia rekisteröidään jo yli 200 000 päivässä. Vaikka kasvuvauhti on ainakin tilapäisesti selvästi hidastunut, on sairaalanhoitoa vaativien potilaiden määrä edelleen voimakkaassa kasvussa, etenkin Kaliforniassa, missä lähennellään jo sairaaloiden maksimikantokykyä.

Käynnissä on taistelua aikaa vastaan, sillä rokoterintamalta kantautuu edelleen rohkaisevia uutisia, kun olemme pääsemässä lähemmäksi ensimmäisten rokotteiden antamista. Pfizerin ja BioNTech:n koronarokote sai nimittäin Iso-Britannian lääkevirastolta myyntiluvan viime viikolla. Rokotteen ensimmäisen 800 000 annoksen erää päästään lehtitietojen mukaan jakamaan huomisesta (8.12.) lähtien. Myös Yhdysvalloissa ollaan hyvin lähellä ensimmäisten rokotteiden antamista, kun Yhdysvaltojen lääkeviranomainen (FDA) käsittelee Pfizerin myyntilupahakemusta tulevana torstaina (10.12.). Luvan saaminen on käytännössä varma ja ensimmäiset rokotteet pääsevät jakeluun viikonlopun aikana. Seuraavan viikon torstaina (17.12.) FDA käsittelee sitten Modernan kehittämän rokotteen myyntilupahakemusta. Mikäli molemmat rokotteet saavat FDA:n hyväksynnän, voidaan Yhdysvalloissa jakaa yli 30 miljoonaa rokoteannosta vielä tämän vuoden puolella, huolimatta siitä, että Pfizer ilmoitti loppuviikosta tämän vuoden tuotantomäärän jäävän puoleen aiemmin indikoiduista, tuotantovaikeuksien vuoksi.

Näiden kahden teeman lisäksi pinnalla on edelleen elvytyspaketin kohtalo Yhdysvalloissa. Aikaisemmasta laajasta pakettineuvottelusta poiketen, pöydällä on nyt pienempi ja kevennetty versio alkuperäisestä miltei 2 000 miljardin taalan laajasta elvytyspaketista. Neuvottelut koskevat tällä erää suppeampaa, arvioiden mukaan noin puolet pienempää koronaan liittyvää apupakettia. Molemmat leirit ovat edelleen sitä mieltä, että aikaa ei ole hukattavana, joten todennäköisyys apupaketin läpimenosta on selvästi kasvanut. On myös spekuloitu, että sopu kevennetystä elvytyspaketista ja liittovaltion velkakaton nostamisesta nivottaisiin yhteen. Jotta hallinnon sululta vältyttäisiin, pitäisi sopimus velkakaton nostosta saada aikaiseksi ensi viikon perjantaihin mennessä (11.12.), muuten hallituksen rahoitus lähes kaikille liittovaltion virastoille lakkaa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Kiina – Vienti, % (v/v) 11/2020: odotus 12,0 %, edellinen 11,4 %

  • Ma: Kiina – Tuonti, % (v/v) 11/2020: odotus 7,0 %, edellinen 4,7 %

  • To: Euroalue – Keskuspankin ohjauskorko 12/2020: odotus 0,00 %, edellinen 0,00 %

  • To: Euroalue – Keskuspankin talletuskorko 12/2020: odotus -0,50 %, edellinen -0,50 %

  • Pe: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Michigan) 12/2020: odotus 76,0, edellinen 76,9

  • Pe: USA – Kuluttajien luottamusindeksi, odotukset (Michigan) 12/2020: odotus -, edellinen 76,9

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Riskillisemmissä korko-omaisuuslajeissa (matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden lainat) painot vaihtelevat neutraalin ja lievän ylipainon välillä, kun taas rahamarkkinasijoitukset ja valtionlainat ovat alipainossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 50

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.