2020-11-30 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 49: Positiivinen markkinavire jatkunut


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire jatkui myös viime viikolla, kun kaikki keskeiset sijoitukset sekä osake- että korkopuolella olivat nousussa. Osakemarkkinoilla nähtiin nousua kaikilla päämarkkinoilla, Japanin osakemarkkinan oltuaan kovimmissa 2,65 % euromääräisessä nousussa, mutta positiivinen kurssikehitys nähtiin myös Yhdysvalloissa (+1,7 %) ja Euroopassa (+1,0 %), vieden maailman osakemarkkinat (MSCI World All Country) +1,6 %:n nousuun.

Korkomarkkinoilla kaikkien pääomaisuuslajien, lukuun ottamatta kehittyvien alueiden paikallisvaluutassa noteerattujen velkakirjojen, tuotot olivat niin ikään positiiviset. Tuottokärjessä olivat matalamman luottoluokituksen globaalit yrityslainat +0,64 %:n nousulla, alentuneiden luottoriskilisien seurauksena. Kohonneen riskinottohalukkuuden taustalla on viimeisten viikkojen aikana nähty epävarmuuden lasku sijoitusmarkkinoita koskevissa tärkeissä teemoissa, muun muassa presidentinvaalien lopputulema Yhdysvalloissa on vihdoin selviämässä ja rokoteoptimismi on nousussa. Markkinat ovat yhä selvemmin valmiita katsomaan nykyisen hyvin epävarman talouskuvan yli ja siirtämään katseensa ensi vuoden puolelle, luottaen siihen, että talouksien ja yritystuloksien elpyminen pääsee kunnolla vauhtiin pandemian laannuttua tulevien rokotteiden myötä.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Pandemian saralla on viime viikolla nähty pieniä rauhoittumisen merkkejä, kun tartuntakäyrät, erityisesti Euroopassa, ovat kääntyneet selvään laskuun kiitos tiukkojen rajoitustoimenpiteiden monessa maassa. Positiivinen kehitys on erityisesti ollut nähtävissä Ranskassa, missä tartuntamäärät ovat olleet voimakkaassa laskussa. Tämän seurauksena maa ilmoitti viime viikolla aloittavansa voimassa olevien rajoituksien purkamisen ensimmäisten joukossa. Sen sijaan Yhdysvalloissa tilanne on edelleen vakava, vaikka tartunnoissa on pientä laskua nähtävissä. Yhdysvaltojen tuleva presidentti Joe Biden toistelee edelleen, että liittovaltiotason rajuja sulkuja ei ole tulossa, vaan osavaltiotason kohdennetut toimenpiteet ovat tie tästä eteenpäin.

Makrouutisten osalta katseet olivat alkuviikolla julkaistuissa marraskuun luottamusindikaattoreissa (PMI) teollisuuden ja palvelusektorin osalta. Luottamusindikaattorit olivat pitkälti jatkeetta lokakuun luvuille; ostopäällikköindeksit Yhdysvalloissa kulkevat edelleen eri tietä kuin vastaavat indeksit Euroalueella. Yhdysvaltojen marraskuun luottamusluvut olivat odotuksia vahvemmat sekä teollisuuden että palvelusektorin osalta ja luvut olivatkin jopa lokakuun vastaavia lukuja vahvempia (teollisuuden PMI:n toteuma: 56,7, odotus: 53, edellinen: 53,4 ja palvelusektorin PMI:n toteuma: 57,7, odotus: 55, edellinen: 56,9) antaen edelleen tukea talouskasvun jatkumiselle myös vuoden viimeisellä kvartaalilla. Euroalueella sen sijaan luottamusluvut piirtävät yhä synkkenevään kuvaa loppuvuoden talouskehityksestä. Palvelualojen osalta luottamusindeksi vajosi marraskuussa peräti lukemaan 41,3 (odotus: 42, edellinen: 46,9) johtuen pitkälti marraskuussa voimaan tulleista uusista koronarajoituksista. Teollisuuden osalta luottamusindeksin lasku oli selvästi maltillisempaa (toteuma: 53,6, odotus: 53,2, edellinen: 54,8) indikoiden tuotannon pysyneen yhä nousussa. Lokakuun tapaan Saksan marraskuun teollisuuden luottamus pysyi Euroalueen vahvimpana (toteuma: 57,9, odotus: 56, edellinen: 58,2). Lokakuun ja marraskuun luottamusindikaattoreiden perusteella Q3:lla nähty talouskasvun elpyminen tulee Q4:lla katkeamaan ja yhteisalueen talous tulee taas loppuvuonna supistumaan.

Marraskuun julkaistujen luottamusindikaattoreiden lisäksi markkinoiden huomio oli marraskuun alussa (5.11.) pidetyn Yhdysvaltojen keskuspankin korkokokouksen pöytäkirjoissa etsien viitteitä tulevasta rahapolitiikan suunnasta. Pöytäkirjat olivat kuitenkin aika yllätyksettömät, sillä ne eivät antaneet kovin paljon lisäinformaatiota pankin rahapolitiikan tulevasta suunnasta. Pöytäkirjojen perusteella keskustelu pyörii pitkälti voimassa olevan QE-ohjelman ympärillä. Osto-ohjelman määrää tullaan todennäköisesti lähitulevaisuudessaan täsmentämän, ehkä jo joulukuun (16.12.) kokouksen yhteydessä, vaikka suoraa lupausta ei tästä annettu. Markkinoiden yleinen tulkinta on, että seuraavan kokouksen yhteydessä tullaan mahdollisesti ilmoittamaan kuukausittaisten ostomäärien kasvattamisesta ja ostettavien arvopapereiden maturiteettien kasvattamisesta. Keskuspankki kantaa edelleen huolta talouskehityksestä ja indikoi edelleen riskien olevan alaspäin, vaikka talouskehitys on ollut ennakoitua vakaampaa tehtyjen raha- ja finanssipoliittisten toimenpiteiden takia.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Kiina – Teollisuuden ostopäällikköindeksi (NBS) 11/2020: odotus 51,5, edellinen 51,4

  • Ma: Kiina – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (NBS) 11/2020: odotus 56,0, edellinen 56,2

  • Ma: Kiina – Teollisuuden ostopäällikköindeksi (Caixin) 11/2020: odotus 53,5, edellinen 53,6

  • Ti: USA – Teollisuuden luottamusindeksi (ISM) 11/2020: odotus 57,6, edellinen 59,3

  • To: Kiina – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (Caixin) 11/2020: odotus 56,3, edellinen 56,8

  • To: USA – Palvelusektorin luottamusindeksi (ISM) 11/2020: odotus 56,0, edellinen 56,6

  • Pe: USA – Työllisyyden muutos (x 1 000), (k/k) 11/2020: odotus 500, edellinen 638

  • Pe: USA – Työttömyysaste (U-3) 11/2020: odotus 6,8 %, edellinen 6,9 %

  • Pe: USA – Keskituntiansiot, (v/v) 11/2020: odotus 4,2 %, edellinen 4,5 %

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Riskillisemmissä korko-omaisuuslajeissa (matalamman luottoluokituksen yrityslainat ja kehittyvien alueiden lainat) painot vaihtelevat neutraalin ja lievän ylipainon välillä, kun taas rahamarkkinasijoitukset ja valtionlainat ovat alipainossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 49 0


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.