2020-11-09 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 46: Valta vaihtumassa Yhdysvalloissa


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden negatiivinen kehitys katkesi viime viikolla, kun kurssit sekä osake- että korkomarkkinoilla nousivat tuntuvasti. Osakemarkkinoilla kaikki päämarkkinat olivat tuntuvassa, yli 4 %:n nousussa (Eurooppa: +6,9 %, Pohjois-Amerikka: +5,5 %, Japani: +4,4 %) vieden globaalit osakkeet (MSCI All Country World) yli 5 %:n nousuun. Korkomarkkinoilla kaikki pääomaisuuslajit olivat niin ikään selvässä nousussa, tuottokärjessä olivat kehittyvien alueiden taalamääräiset lainat (+2,2 %) ja matalamman luottoluokituksen yrityslainat (+2,0 %).

Maailman osakemarkkinoiden kehitys päättyi lievästi positiiviseen kehitykseen viime viikon osalta (noin 0,5 %). Korkopuolella sekä korkeamman luottoluokituksen yrityslainat (0,35 %), kehittyvien markkinoiden lainat (HC (hard currency) 0,02 % ja LC (local currency) 0,16 %), että valtionlainat tuottivat positiivisesti. Matalamman luottoluokituksen yrityslainat sen sijaan tuottivat pienen negatiivisen tuoton (-0,2 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoiden fokus oli viime viikolla lähestulkoon vain yhdessä teemassa; Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Tiistaina pidetyt vaalit osoittautuivat odotuksia tiukemmiksi, ja vasta tätä kirjoittaessa (8.11.) voidaan lähes varmuudella sanoa, että valta on valkoisessa talossa vaihtumassa ja demokraattipuolueen Joe Bidenista on tulossa maan 46. presidentti. Ääntenlaskenta on edelleen kesken muutamissa vaa’ankieliosavaltioissa (Pennsylvania, Georgia, Pohjois-Karoliina ja Arizona), mutta hyvin varmana pidetään, että Pennsylvania on menossa Bidenille (98 % äänistä laskettu ja ero Bidenin hyväksi 0,55 %-yksikköä) ja tämä yksistään riittää voittoon. Tämän lisäksi Biden on myös voittamassa Nevadassa (6 valitsijamiestä, ero 2 %-yksikköä kun 95 % äänistä on laskettu) ja mahdollisesti myös Arizonassa (11 valitsijamiestä, ero 0,56 %-yksikköä kun 97 % äänistä on laskettu). Viikonlopun aikana myös useat mediat ovat julistaneet Bidenin voittajaksi, mutta istuva presidentti on edelleen kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappionsa. Trump on sitä mieltä, että vaalitulos on vilpillinen ja annetuissa ennakkoäänissä on paljon epäselvyyttä. Todisteita vaalivilpistä ei kuitenkaan ole ja vaalitarkkailijoiden mielestä vaalit ovat pääsääntöisesti sujuneet ilman ongelmia. Trump on vaatimassa äänten uudelleenlaskemista joissakin osavaltioissa ja uhkaa viedä vaalituloksen oikeusistuimien ratkaistavaksi. Aika näyttää, milloin ratkaisu saadaan aikaiseksi, mutta markkinoiden näkökulmasta mitä nopeammin sen parempi. Kongressin edustajapaikoista käydään myös tiukkaa kamppailua, mutta viimeisimpien ennusteiden mukaan valtasuhteet säilyvät nykyisen kaltaisina; republikaanit säilyttävät enemmistönsä senaatissa ja demokraatit edustajainhuoneessa.

Makrouutisten saralla viime viikko oli hiljaisempi viikko, mutta keskuspankkirintamalla huomio kohdistui Yhdysvaltain keskuspankin torstain (5.11.) kokoukseen. Kokous oli aika yllätyksetön; ei muutoksia ohjauskorkoon, eikä muutoksia nykyiseen velkakirjojen osto-ohjelmaan (vaikka keskusteluja ostojen kuukausimääristä käytiin). Pankki haluaa ensin selvyyttä siihen, kuka johtaa maata ja minkälaisia finanssipoliittisia toimia on luvassa, ennen kuin itse päättää jatkotoimenpiteistä omassa rahapolitiikassaan. Pankki piirsi edelleen varovaisen talouskuvan pandemian takia; talous ja työllisyys paranee, mutta hitaasti. Talouden aktiviteetti on edelleen merkittävästi alhaisempi kuin ennen kriisiä ja kriisiä edeltävään tasoon päästään vasta sen jälkeen, kun ihmiset tuntevat olonsa jälleen turvalliseksi, mikä edellyttää toimivaa rokotetta. Pankki painotti finanssipolitiikan tärkeyttä talouskasvun toipumisessa; rahapolitiikan keinot eivät yksin riitä positiivisen talouskehityksen turvaamiseksi.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ti: Kiina – Inflaatio, (v/v) 10/2020: odotus 0,8 %, edellinen 1,7 %

  • Ke: UK – Teollisuustuotanto, (k/k) 09/2020: odotus 0,9 %, edellinen 0,3 %

  • Ke: UK – BKT, (n/n) Q3/20: odotus 15,7 %, edellinen -19,8 %

  • Ke: UK – BKT, (v/v) Q3/20: odotus -9,5 %, edellinen -21,5 %

  • To: EU – Teollisuustuotanto, (k/k) 09/2020: odotus 0,7 %, edellinen 0,7 %

  • To: USA – Inflaatio, (k/k) 10/2020: odotus 0,2 %, edellinen 0,2 %

  • To: USA – Pohjainflaatio, (k/k) 10/2020: odotus 0,2 %, edellinen 0,2 %

  • Pe: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Michigan) 11/2020: odotus 81,8, edellinen 81,8

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen merkittävässä ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalan luottoluokituksen yrityslainoissa sekä paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskeneissa kehittyvien alueiden lainoissa. Kehittyvien alueiden taalamääräiset lainat ovat sen sijaan neutraalissa painossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 46


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.