2020-11-02 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 45: Pandemia ottamassa niskalenkin?


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden hermostuneisuus kasvoi viime viikolla merkittävästi painaen riskilliset sijoitukset sekä osake- että korkomarkkinoilla selvään laskuun. Isoista markkinoista Eurooppa oli suurimmassa, yli 5 %:n laskussa, mutta myös Yhdysvalloissa kurssit olivat tuntuvassa laskussa. Suomen osakemarkkinat olivat niin ikään selvässä laskussa riskinottohalukkuuden laskettua myös täällä. Tuottokehitys Aasian markkinoilla oli sen sijaan selvästi länsimarkkinoita parempi, vaikka kurssit päätyivät lievään laskuun. Korkopuolella tuottokehitys oli kaksijakoista; matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa tuottokehitys oli vajaan prosentin verran negatiivinen, korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa kurssit päätyivät edellisen viikon tasoon, mutta Euroalueen valtionlainoissa tuotot olivat selvästi positiiviset (+0,51 %) korkotason laskun seurauksena

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinalaskun takana oli kaksi teemaa ylitse muiden; pandemiatilanne uhkaa riistäytyä käsistä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, uusien tartuntaennätysten ja uusien entistä laajempien sulkutoimien myötä. Lisäksi neuvottelut Yhdysvalloissa republikaanien ja demokraattien välillä koskien uutta elvytyspakettia päättyivät tuloksettomina eikä uutta pakettia saada enää aikaiseksi ennen vaaleja.

Pandemian osalta rekisteröitiin Yhdysvalloissa perjantaina korkein päivätartuntaluku tähän mennessä, miltei 100 000 uutta tartuntaa, vieden kokonaisluvun yli 9,4 miljoonaan tartuntaan. Samantyyppinen kehitys nähtiin myös Euroopassa, missä tilanne on myös huonontunut selvästi lyhyessä ajassa. Saksassa lisärajoituksia on luvassa kuluvan viikon puolivälistä alkaen, jotta paheneva tautitilanne saadaan hallintaan marraskuun aikana. Uusien rajoitusten myötä muun muassa ravintolat, baarit ja teatterit sulkevat ovensa, mutta koulut ja päiväkodit sen sijaan jatkavat normaalisti toimintansa. Kansalaisia kehotetaan tapaamaan kodin ulkopuolella vain yhden toisen talouden jäseniä ja isoimmat sukuvierailut kehotetaan jättämään kokonaan väliin. Saksan osavaltioilla on kuitenkin valta päättää rajoituksista ja jotkut osavaltiot eivät ole valmiita yhtä rankkoihin rajoituksiin kuin Saksan liittokansleri Angela Merkel haluaa. Toisaalta joissakin osavaltioissa on jo voimassa tiukat rajoitukset, missä muun muassa koulut ja päiväkodit ovat suljettuja, eikä kodeista saa poistua ilman perusteltua syytä. Samankaltaisia rajoituksia on otettu myös Ranskassa käyttöön seuraavan kuukauden ajaksi: ulos saa mennä ainoastaan painavista syistä tai mennä ulos harrastamaan liikuntaa korkeintaan tunnin päivässä. Viikonloppuna Iso-Britannia ilmoitti ottavansa käyttöön rankimmat maanlaajuiset rajoitukset sitten maaliskuun. Sijoittajien pelkona on, että kolmannella kvartaalilla nähty talouksien toipuminen katkeaa ja talouskasvu jää ennakoituakin heikommaksi loppuvuoden osalta.

Neuvottelut elvytyspaketin läpimenosta Yhdysvalloissa päättyivät viime viikolla tuloksettomina, kun kiistakysymykset (mm. avun suuruus osavaltioille ja kunnille, kansallinen koronatestausstrategia) osoittautuivat liian suuriksi. Republikaanit ovat syyttäneet demokraatteja haluttomuudesta kompromisseihin ja väittävät heidän ajaneen liian voimakkaasti ”kaikki tai ei mitään”- strategiaa. Vaikka molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että uutta elvytyspakettia tarvitaan, paketin läpimeno saattaa viivästyä merkittävästi, etenkin jos kongressi, eli edustajainhuone ja senaatti, on jakautunut vaalien jälkeen. Uuden kongressin järjestäytyminen kestää myös oman aikansa ja tämä jo lähtökohtaisesti viivästyttää elvytyspaketin käsittelyä. Mahdollisesti epäselvän Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen ja siitä seuraavan voittajan tai häviäjän tunnustaminen uhkaa myös viivästyttää prosessia. Viimeisien mielipidetiedustelujen mukaan Bidenin etumatka on viime viikolla pysynyt liki ennallaan (52 % vs. 43 %) ja vaa’ankieliosavaltiot, kuten Texas, Florida, Ohio ja Georgia, tulevat tälläkin kertaa ratkaisemaan vaalit.

Makrouutisten osalta mielenkiinto kohdistui Euroopan keskuspankin (EKP) torstain (29.10.) kokoukseen. Vaikka pankki ei muuttanut ohjaus- tai talletuskorkoaan, se antoi selvän viestin siitä, että elvytystoimia on loppuvuonna tulossa lisää. Pankki Ilmaisi huolensa siitä, että kolmannella kvartaalilla nähty talouden toipuminen on vaarassa tyrehtyä koronapandemian aiheuttaman lisärajoitusten seurauksena ja tämä iskee erityisen voimakkaasti palvelualoihin. Korkokomitea oli yksimielinen lisätuen tarpeesta ja painotti valmiuttaan ottaa käyttöön kaikki mahdolliset työkalut, kuten nykyisen osto-ohjelman (PEEP) kasvattaminen ja pidentäminen, mutta mahdollisesti myös muita toimenpiteitä. Elvytystoimista EKP päättää mitä todennäköisimmin joulukuun korkokokouksen yhteydessä.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Kiina – Teollisuuden luottamusindeksi (PMI, Caixin) 10/2020: odotus 52,8, edellinen 53,0

  • Ma: USA – Teollisuuden luottamusindeksi (ISM) 10/2020: odotus 55,6, edellinen 55,4

  • Ti: USA – Presidenttivaalit

  • Ke: Kiina – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (PMI, Caixin) 10/2020: odotus 55,0, edellinen 54,8

  • To: USA – Keskuspankin korkokokous, ohjauskorko 11/2020: odotus 0,125 %, edellinen 0,125 %

  • Pe: USA – Työllisyyden muutos, (k/k, x1 000) 10/2020: odotus 610, edellinen 661

  • Pe: USA – Työttömyysaste (U-3) 10/2020: odotus 7,7 %, edellinen 7,9 %

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen merkittävässä ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalan luottoluokituksen yrityslainoissa sekä paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskeneissa kehittyvien alueiden lainoissa. Kehittyvien alueiden taalamääräiset lainat ovat sen sijaan neutraalissa painossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 45


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.