2020-10-26 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 44: Lievää hermostuneisuutta ilmassa vaalien lähestyessä


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden tuotot olivat viime viikolla pääsääntöisesti laskussa kaikilla päämarkkinoilla sekä osake- että korkomarkkinoilla. Päämarkkinoista Yhdysvaltojen osakemarkkinat olivat taalamääräisesti loivimmassa, noin puolen prosentin laskussa, mutta taalan heikkenemisen myötä euromääräiset tuotot jäivät runsaat 1,5 prosenttia miinukselle. Muilla päämarkkinoilla, kuten Euroopassa, kurssit olivat niin ikään laskussa, mutta hieman maltillisemmassa 1,3 prosentin laskussa. Globaalia osakemarkkinoita kuvaava MSCI All Country World -indeksi jäi tämän takia noin 1,2 prosenttia miinukselle. Korkopuolella tuottokehitys oli kauttaltaan lievästi negatiivinen yleisen korkotason nousun myötä. Kehittyvien alueiden taalamääräiset lainat olivat suurimmassa, prosentin laskussa ja EMU-alueen valtionlainat runsaan puolen prosentin laskussa. Sen sijaan sekä korkeamman että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa kurssit päätyivät edellisen viikon tasoon.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikolla sijoitusmarkkinoiden huomion kohteena olivat edelleen tutut teemat kuten koronapandemian huolestuttava kehitys, presidenttivaalit Yhdysvalloissa, lisäelvytyspaketin neuvottelut Yhdysvalloissa, kolmannen kvartaalin tuloskausi sekä makropuolella julkaistut lokakuun luottamusindikaattorit teollisuuden ja palvelualojen osalta. Pandemian saralla tilanne on menossa edelleen huonompaan suuntaan, kun useissa Euroopan maissa nähtiin uusia päiväkohtaisia tartuntaennätyksiä. Ranskassa raportointiin sunnuntaina yli 45 000 uutta koronatartuntaa, Italiassa miltei 20 000, Iso-Britanniassa yli 23 000 ja Saksassa yli 10 000 uutta tartunta. Jos sama kehityssuunta jatkuu, kasvaa myös riski siitä, että joudutaan turvautumaan vielä järeämpiin toimiin jo ilmoitettujen rajoitustoimien lisäksi.

Perjantaina pidetty Yhdysvaltojen presidentinvaalien toinen ja samalla viimeinen vaaliväittely sujui ensimmäistä selvästi rauhallisemmin. Asiakysymykset liittyen pandemiaan ja sen hoitoon (tai hoitamatta jättämiseen), ilmastonmuutokseen, kansalliseen turvallisuuteen olivat pääroolissa. Vastustajat olivat, kuten arvata saattaa, lähes joka asiassa täysin eri mieltä, joten asetelmat pysyivät pitkälti samoina. Vaaliväittelyssä ei saatu selvää voittajaa ja kansallisissa mielipidemittauksissa presidenttiehdokas Joe Bidenin etumatka on edelleen suhteellisen tukeva (50,7 vs. 42,8). Tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa, kuten Floridassa, Pennsylvaniassa ja Ohiossa, kannatuserot ovat viime päivinä kuitenkin kaventuneet, joten jännitettävää riittää aina vaaleihin saakka (3.11.). Vaikka ehdokkaat ovat ajamassa hyvin erilaista talouspoliittista linjaa, erityisesti verotusasioissa, on sijoitusmarkkinoiden kannalta keskeistä, että vaalit saadaan ratkaistua ja selvä voittaja julistettua suhteellisen nopealla aikataululla. Tämän jälkeen pystytään arvioimaan minkälaisia muutoksia on luvassa. Mikäli vaalitulos on tasainen ja kumpikaan ehdokkaista ei hyväksy vaalitulosta, voittajan julistaminen saattaa tällöin venyä viikkoja tai kuukausia, ja lopputulos saattaisi jäädä lopulta oikeuslaitoksen päätettäväksi.

Tulevien presidenttivaalien lisäksi mielenkiinto kohdistui viime viikolla meneillä olevaan tuloskauteen, joka on tähän mennessä sujunut selvästi odotuksia paremmin. Pisimmälle kausi on edennyt Yhdysvalloissa, missä 27 % yhtiöistä ovat raporttinsa julkaisseet ja näistä peräti 84 % on raportoinut odotuksia parempaa tulosta. Vaikka odotukset ovat pääsääntöisetsi ylittyneet, absoluuttiset luvut ovat kuitenkin olleet laskusuunnassa. Liikevaihdon kasvu on tähän mennessä vuoden takaisesta ajankohdasta (Q3/19) -4,9 % ja tuloksen kasvu -15,9 %. Kehitys on ollut samansuuntaista myös Euroopassa, missä tulosyllättäjien osuus raportoiduista tuloksista on selvästi suurempi (65 %) kuin historiassa. Myös Suomessa tuloskausi on tähän mennessä sujunut odotuksia paremmin.

Makrouutisten saralla markkinoiden fokuksessa oli lokakuun luottamusindikaattorit (Markit PMI) teollisuuden ja palvelualojen osalta. Lokakuu oli pitkälti jatke syyskuun luvuista, kun sama kaksijakoinen kuva tulevasta kasvukuvasta piirtyi; teollisuuden toipuminen jatkui mutta palvelusektorin ongelmat jatkuvat. Teollisuuden osalta luottamusluvut Euroopassa olivat pääsääntöisesti nousussa ja odotuksia paremmat, kun Euroalueen lokakuun toteuma oli 54,4 (odotus: 53, edellinen: 53,7). Vahvuutta nähtiin erityisesti Saksassa, missä lukema kohosi selvästi odotuksia korkeammaksi (toteuma: 58, odotus: 55, edellinen: 56,4). Palvelualojen osalta pandemia kurittaa näkymiä Euroopassa entisestään ja suunta oli lokakuussa edelleen alas ja toteumat olivat pääsääntöisesti odotuksia heikommat; selvästi alle 50 indikoiden aktiviteetin selvää supistumista. Sen sijaan lokakuun palvelualojen luottamusindikaattorit Yhdysvalloissa yllätti positiivisesti (toteuma: 56, odotus: 54,6, edellinen: 54,6) antaen tukea loppuvuoden kasvunäkymiin. Huolimatta lokakuun verrattain vahvoista lukemista, pandemian eteneminen kuitenkin pitkälti määrittää loppuvuoden kasvutahtia myös Yhdysvalloissa.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Saksa – IFO-indeksi (talouselämän luottamus) 10/2020: odotus 93,0, edellinen 93,4

  • Ti: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Conf. Board) 10/2020: odotus 101,9, edellinen 101,8

  • To: USA – BKT-kasvu (n/n, p.a.) Q3/2020: odotus +32,0 %, edellinen -31,4 %

  • To: Euroalue – Keskuspankin ohjauskorko 10/2020: odotus 0,00 %, edellinen 0,00 %

  • To: Euroalue – Keskuspankin talletuskorko 10/2020: odotus -0,50 %, edellinen -0,50 %

  • Pe: Saksa – BKT-kasvu (v/v) Q3/2020: odotus -5,3 %, edellinen -11,3 %

  • Pe: Euroalue – BKT-kasvu (v/v) Q3/2020: odotus -7,8 %, edellinen -14,7 %

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen merkittävässä ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalan luottoluokituksen yrityslainoissa sekä paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskeneissa kehittyvien alueiden lainoissa. Kehittyvien alueiden taalamääräiset lainat ovat sen sijaan neutraalissa painossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 44


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.