2020-10-19 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 43: Koronavirus ja Brexit heiluttavat kursseja Euroopassa


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden tuotot kehittyivät epätasaisesti viime viikolla. Osakemarkkinoilla osalla markkinoista pari viikkoa sitten alkanut nousu jatkui ja osalla markkinoista kurssit tulivat alas. Suurimpien markkinoiden osalta kurssit nousivat eniten Yhdysvalloissa ja Aasiassa, joissa kummassakin kurssit nousivat noin prosentin. Suurimpien markkinoiden osalta kurssit nousivat eniten Yhdysvalloissa ja Aasiassa, joissa kummassakin kurssit nousivat noin prosentin. Euroopassa kurssit päätyivät noin 0,75 % laskuun, Japanissa 0,63 % laskuun ja kehittyvillä markkinoilla taas noin prosentin nousuun. Maailman osakemarkkinoiden kehitys päättyi lievästi positiiviseen kehitykseen viime viikon osalta (noin 0,5 %). Korkopuolella sekä korkeamman luottoluokituksen yrityslainat (0,35 %), kehittyvien markkinoiden lainat (HC 0,02 % ja LC 0,16 %), että valtionlainat tuottivat positiivisesti. Matalamman luottoluokituksen yrityslainat sen sijaan tuottivat pienen negatiivisen tuoton (-0,2 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Euroopassa ilmoitettiin taas uusista rajoituksista liittyen koronaviruksen leviämisen hillitsemiseen. Muun muassa Ranskassa Pariisissa ja myös muissa kaupungeissa tuli voimaan ulkonaliikkumiskielto. Italian odotetaan ilmoittavan uusista toimista pian. Iso-Britanniassa on tullut voimaan uusia rajoituksia liittyen kokoontumisiin ja Irlannissa terveysviranomaisten suosituksista keskustellaan liittyen tiukempiin liikkumisen rajoitustoimiin.

Maailman tärkeimpien talousalueiden keskuspankkiirit pitivät ryhmä 30:n (G30) seminaarin viime viikolla ja puivat arvioitaan talousnäkemistä. Keskuspankkiireilla on edelleen kova huoli siitä, että koronavirus sekoittaa maailmantaloutta. He antoivat uusia varoituksia siitä, että viruksen leviämiseen liittyvät rajoitukset ja odotettua hitaampi toipuminen koronaviruksen aiheuttamasta taloudellista vahingosta on edelleen uhkana työpaikoille ja talouden kasvulle. Euroalueen, Japanin ja Iso-Britannian keskuspankkiirit ovat yhtä mieltä siitä, että näkymä talouskehityksen osalta sisältää edelleen uhkia erityisesti negatiivisen kehityksen suuntaan ja että keskuspankkien tukea tarvitaan vielä tovin aikaa. Japanin keskuspankin johtaja Haruhiko Kuroda totesi, että Japanin talous on vaarassa luisua taantumaan, mikäli kehitys ei parane. Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde taas sanoi, että euroalueen toipuminen on epävarmalla pohjalla ja että erityisesti uudet koronaviruksen vastaiset toimet Euroopassa asettavat uusia epävarmuustekijöitä talouden kehitykselle. Lagarde oli huolissaan siitä, että rajoitustoimet johtavat työttömyyden kasvuun erityisesti palvelusektorilla ja koronavirukseen liittyvät rajoitukset ovat kurittaneet muun muassa matkailusektoria kovalla kädellä. Myös Englannin keskuspankin pääjohtaja Andrew Bailey totesi, että taloudessa vallitsee suuri epävarmuus, joka asettaa positiivisen kehityksen vaakalaudalle. 

Brexitin osalta siihen liittyvät uutiset ovat jääneet negatiivisen koronaviruksen aiheuttaman kehityksen varjoon. Iso-Britannian pääministeri Boris Johnsonin viime viikolle asettama takaraja kauppaneuvottelujen jatkolle näyttää olevan osaltaan neuvottelutaktiikka. EU:n ja Iso-Britannian neuvottelijoiden on määrä tavata taas ensi viikolla, joten jotain valoa näkyy tunnelin päässä. Myös Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti perjantaina, että EU jatkaa neuvotteluja entistä suuremmalla fokuksella. Saksan liittokansleri Angela Merkel taas ilmoitti, että EU:n olisi hyvä tehdä kompromissi kaupan yhtäläisten sääntöjen osalta Iso-Britannian kanssa. Neuvotteluhaluja Iso-Britannian puolella lisännee myös luottoluokittaja Moody’sin ilmoittama Iso-Britannian luottoluokituksen lasku tasolle Aa3.

Myös Yhdysvalloissa koronaviruksen leviämistahti on lähtenyt uudelleen kovaan kasvuun ja uusien tartuntojen määrä on ollut yli 50 000 jo viidettä perättäistä päivää. Presidentinvaalikamppailu kiihtyy sekä demokrattiehdokkaan Joe Bidenin että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin yrittäessä voittaa vaa’ankieliosavaltioiden kannattajat puolelleen. Positiivista on, että Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi totesi, että hän on toiveikas sen suhteen, että uusi talouden tukipaketti saadaan hyväksyttyä ennen vaaleja.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Kiina – BKT (n/n) Q3/2020, odotus 3,3 %, edellinen 11,5 %

  • Ma: Kiina – BKT (v/v) Q3/2020, odotus 5,5 %, edellinen 3,2 %

  • Ma: Kiina – Teollisuustuotanto (v/v) 09/2020, odotus 5,8 %, edellinen 5,6 %

  • Ma: Kiina – Vähittäismyynti (v/v) 09/2020, odotus 1,6 %, edellinen 0,5 %

  • Pe: Saksa – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 10/2020: odotus 54,0, edellinen 56,4

  • Pe: Saksa – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 10/2020: odotus 49,5, edellinen 50,6

  • Pe: Euroalue – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 10/2020: odotus 53,1, edellinen 53,7

  • Pe: Euroalue – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 10/2020: odotus 47,5, edellinen 48,0

  • Pe: USA – Teollisuuden ostopäällikköindeksi, PMI 10/2020: odotus 53,4, edellinen 53,2

  • Pe: USA – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi, PMI 10/2020: odotus 54,6, edellinen 54,6

Markkinanäkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painotamme Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen merkittävässä ylipainossa korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa, matalan luottoluokituksen yrityslainoissa sekä paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskeneissa kehittyvien alueiden lainoissa. Kehittyvien alueiden taalamääräiset lainat ovat sen sijaan neutraalissa painossa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 43


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.