2020-10-12 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 42: Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin liittyvä spekulointi on rauhoittunut


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden tuotot jatkoivat edellisellä viikolla alkanutta nousuaan sekä osake- että korkopuolella syyskuun pääasiassa negatiivisen kehityksen jälkeen. Suurimpien markkinoiden osalta kurssit nousivat eniten Yhdysvalloissa ja Aasiassa, joissa kummassakin kurssit nousivat noin 3 prosenttia. Euroopassa kurssit päätyivät reilun 2 prosentin nousuun ja kehittyvillä markkinoilla 2,9 prosentin nousuun. Maailman osakemarkkinoiden kehitys päättyi siis selvästi positiiviseen kehitykseen viime viikon osalta (noin 2,78 %). Korkopuolella sekä yrityslainojen että kehittyvien markkinoiden lainojen ja myös euroalueen valtionlainojen tuottokehitys oli positiivista ja suurimmat positiiviset tuotot tulivat matalamman luottoluokituksen yrityslainoista ja dollarimääräisistä kehittyvien markkinoiden lainoista.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Viime viikon positiivisen markkinakehityksen arvioidaan johtuvan Yhdysvaltojen presidentinvaalien liittyvien epävarmuuksien vähenemisestä. Erityisesti markkinatoimijat ja kommentaattorit tuntuvat suhtautuvan positiivisesti siihen, että vaalien lopputulosta ei kyseenalaisteta ja että riippumatta siitä, että kuka voittaa vaalit Yhdysvalloissa, niin uusi elvytyspaketti on joka tapauksessa odotettavissa. Positiivisena voidaan pitää myös sitä, että Yhdysvaltojen istuva presidentti Donald Trump jatkoi lauantaina kampanjointiaan pitämällä ensimmäisen julkisen puheen sitten sairaalasta päästyään.

Euroopassa edelleen pääaiheina ovat koko ajan nousevat koronaviruksen tartuntaluvut ja brexit-neuvottelut. Koronaviruksen osalta monissa maissa on edelleen tiukennettu tai harkitaan tiukennuksia muun muassa vapaaseen liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyen. Näiden maiden joukossa ovat erityisesti Iso-Britannia, Espanja, Italia ja Tšekki. Isossa-Britanniassa pääministeri Boris Johnson valmistautuu pitämään puheen parlamentille maanantaina 12. lokakuuta. Odotuksena on, että Englannissa otetaan käyttöön kolmiportaiset liikkumisrajoitukset. Ongelmana on alueellisesti hyvinkin erilaiset tartuntalukemat ja rajoitusten odotetaan iskevän erityisesti Pohjois-Englantiin. Italiassa hallitus on määrännyt maskien kantamisen pakolliseksi myös ulkona ja suunnittelee uusia rajoituksia liittyen yksityisiin juhliin, urheilutapahtumiin ja muihin kokoontumisiin samalla kun maan tartuntaluvut lähentelevät huhtikuun tasoja. Espanjassa maan pääkaupunki Madrid on uuden epidemian puhkeamisen keskipiste. Viranomaiset ovat asettaneet uusia liikkumisrajoituksia eri kaupungeissa, mukaan lukien Madrid. Lisäksi baarien ja ravintoloiden aukioloaikoja suunnitellaan rajoitettavan ja kokoontumisten osallistujamääriä rajoitetaan. Myös Ranskassa ja Saksassa tartuntaluvut ovat kasvaneet kohisten ja muun muassa Berliinin sekä useiden Ranskan kaupunkien (Pariisi, Marseille, Lyon jne.) asukkaille on asetettu uusia rajoituksia.

Tilanne on huono myös Itä-Euroopassa. Tšekissä hallitus valmistautuu maanantaina lisätoimista viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hallitus on jo muun muassa kieltänyt kulttuuri- ja urheilutapahtumat, sulkenut kouluja ja määrännyt baarit ja ravintolat sulkemaan ovensa jo kello 20.00. Tšekissä mitattiin perjantaina 8618 uutta tapausta ja se on ottanut Espanjan paikan suurimmalla luvulla tautitapauksia asukasta kohden. Venäjällä erityisesti Moskova kärsii tartunnoista ja sinne on perustettu useita väliaikaisia sairaaloita ja lisäksi muun muassa kouluista oppilaita on lähetetty kahden viikon lomille. Puolassa maskien kantaminen on muuttunut julkisilla paikoilla pakolliseksi. Yleisenä kommenttina voidaan sanoa, että osissa maita tartuntaluvut ovat jopa ylittäneet kevään vastaavat, mutta positiivista on, että uudet tartunnat ovat johtaneet suhteessa pienempiin kuolleiden määriin.

Brexitin osalta Boris Johnson kertoi sunnuntaina (11.10.) puhelussaan Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa, että Iso-Britannia ja Euroopan unioni ovat vielä hyvin kaukana toistensa näkemyksistä kauppaneuvotteluissa ja että aikaa neuvottelujen loppuun saattamiselle ei ole paljon jäljellä. Johnson on asettanut sopimuksen teolle määräpäiväksi 15.10., joka ajoittuu siis ensi torstaille. Johnson on ilmoittanut, että jos 15.10. mennessä sopimusta ei ole näköpiirissä, niin Iso-Britannia lopettaa kauppaneuvottelut EU:n kanssa ja valmistautuu lähtemään EU:n tulli- ja kauppaunionista vuoden lopussa. Erityisesti neuvotteluissa hiertävät kalastusoikeuksien ja kaupankäynnin yhtäläiset ehdot.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ti: USA – Inflaatio (k/k) 09/2020: odotus 0,2 %, edellinen 0,4 %

  • Ti: USA – Pohjainflaatio (k/k) 09/2020: odotus 0,2 %, edellinen 0,4 %

  • Ti: Kiina – Vienti (CN), % (v/v) 09/2020: odotus 10,0 %, edellinen 9,5 %

  • Ti: Kiina – Tuonti (CN), % (v/v) 09/2020: odotus 0,1 %, edellinen -2,1 %

  • Pe: USA – Vähittäismyynti (k/k) 09/2020: odotus 0,7 %, edellinen 0,6 %

  • Pe: USA – Teollisuustuotanto (k/k) 09/2020: odotus 0,6 %, edellinen 0,4 %

  • Pe: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Michigan) 10/2020: odotus 80,2, edellinen 80,4

Markkinanäkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt muuttumattomana ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella olemme laskeneet Japanin painoa neutraaliin ja vastaavasti nostaneet Pohjoismaiden painoa lievään ylipainoon. Muilta osin painotukset osakeosiossa ovat pysyneet ennallaan; ylipainotamme yhä Yhdysvaltoja ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Sen sijaan pienensimme viime viikolla korkosijoitusten tuottohakuisuutta vähentämällä painoa korkeamman riskin yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden lainoissa (paikallisvaluutassa emittoidut). Vapautuneilla varoilla nostimme sekä matalamman riskin yrityslainat että rahamarkkinasijoitukset selvään ylipainoon.

Markkinatuotot

viikkokatsaus42


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.