2020-10-05 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 41: Presidentinvaalit vaakalaudalla?


Viime viikon kehitys

Sijoitusmarkkinoiden tuotot kääntyivät viime viikolla lievään nousuun sekä osake- että korkopuolella edellisen viikon negatiivisen kehityksen jälkeen. Päämarkkinoista Euroopan osakemarkkinat nousivat eniten, vajaat kaksi prosenttia, mutta myös Yhdysvalloissa kurssit päätyivät taalamääräisesti puolentoista prosentin nousuun perjantain laskupäivästä huolimatta. Korkopuolella sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa tuottokehitys oli lievästi positiivinen riskilisien pysyttyä vakaina ja yleisen korkotason hieman laskettua. Valtionlainoissa tuottokehitys oli niin ikään lievästi positiivista korkojen lievän laskun myötä.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Vaikka sijoitusmarkkinoiden tuottokehitys viime viikolla oli positiivinen, sijoittajien lisääntynyt hermostuneisuus on jatkunut myös lokakuun ensimmäisinä päivinä, kun markkinoiden kannalta tärkeissä teemoissa ei ole juuri edistystä tapahtunut. Elvytyspaketin läpimeno Yhdysvalloissa on vielä matkan päässä (neuvotteluja on kuitenkin käynnissä), Brexit-neuvottelut Euroopassa ovat pahasti solmussa, ja koronatartuntamäärät niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ovat edelleen kasvussa. Sokerina pohjalla epävarmuus USA:n presidentinvaalien ympärillä on lisääntynyt sen jälkeen, kun istuva presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina – vain neljä viikkoa ennen marraskuun alussa (3.11.) pidettäviä vaaleja – sairastavansa koronaa.

Viikon alussa ehdittiin kuitenkin pitää ensimmäinen vaaliväittely Trumpin ja vastaehdokas Joe Bidenin välillä. Kohtaamista voidaan syystä luonnehtia kaoottiseksi päälle puhumiseksi ilman selvää voittajaa. Käydyssä väittelyssä asiakysymykset (talous, terveydenhuolto, ilmastonmuutos ja maata ravistelevat levottomuudet) jäivät odotetusti sivurooliin, vaikka niistä kysyttiin mielipiteitä. Joidenkin arvioiden mukaan Biden kuitenkin pärjäsi pelättyä paremmin, mikä näkyi myös hieman nousseena vedonlyöntikertoimena Bidenin voitolle (59 %:iin). Perjantaina vedonlyöntikertoimet nousivat lisää (66 %:iin) Trumpin koronailmoituksen jälkeen. Trumpin sairastuminen tarkoittaa todennäköisesti sitä, että vajaan kahden viikon päähän suunniteltua seuraavaa vaaliväittelyä ei pystytä järjestämään. Sairastuminen osui Trumpin kannalta erittäin hankalaan ajankohtaan, sillä kampanjassaan hän on luottanut fyysisiin vaalitapahtumiin ja oman persoonansa esille tuomiseen. Vaarana on, että seuraavina viikkoina uutisvirran fokus on hänen terveydentilassaan ja siinä, miten koronapandemia on hoidettu USA:ssa, monien mielestä aika kehnosti. Tämä puolestaan vaikeuttaa Trumpin mahdollisuuksia saada Bidenin etumatkaa kiinni. Mielipidemittaukset ovat kuitenkin ennenkin osoittaneet epäluotettavuutensa, kuten viime vaaleissa, joten jännitystä loppumetreille asti varmasti riittää.

Makrosaralla katseet kohdistuivat jälleen Yhdysvaltojen syyskuun työllisyysraporttiin. Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen kasvu jäi selvästi odotetusta (toteuma +661 000, odotus +859 000). Elokuun revisioinnit olivat kuitenkin varsin isot; +118 000 uutta työpaikkaa (elokuun alkuperäinen odotus +1 371 000, korjattu elokuun odotus +1 489 000), mutta eivät pystyneet kuitenkaan kompensoimaan syyskuun negatiivista toteumaa. On myös hyvä huomata, että syyskuun työllisyysraportissa ei vielä näy muun muassa viihdealayhtiö Disneyn (-28 000), lentoyhtiö American Airlinesin (-19 000) ja lentoyhtiö United Airlinesin (-13 000) vastikään kaavaillut joukkoirtisanomiset. Vaikka työllisten määrä on jatkanut kasvuaan, on kuitenkin huolestuttavaa, että kiihtyvä osa lomautetuista on siirtymässä pysyvään työttömyyteen. Syyskuussa pysyvien työttömien määrä kasvoi 0,345 miljoonalla 3,756 miljoonaan henkilöön. Tästä huolimatta työttömyysaste jatkoi laskuaan 7,9 %:iin (odotus 8,2 %, edellinen 8,4 %), mikä selittyy pitkälti osallistumisasteen laskulla (vähemmän ihmisiä aktiivisesti hakemassa työtä). Työllisyysraportti vahvisti käsityksemme siitä, että Yhdysvalloissa työllisyystilanteen kohentuminen hidastuu edelleen ja tarve elvytyspaketin läpimenoon kasvaa kasvamistaan.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: USA – Palvelusektorin luottamus (ISM) 09/2020: odotus 56,3, edellinen 56,9

  • Ti: Saksa – Tehdastilaukset (k/k) 08/2020: odotus +2,0 %, edellinen +2,8 %

  • Ke: USA – Keskuspankin edellisen kokouksen pöytäkirjat

  • To: Kiina – Yhdistetty ostopäällikköindeksi (PMI, Caixin) 09/2020: odotus -, edellinen 55,1

  • To: Kiina – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (PMI, Caixin) 09/2020: odotus 54,3, edellinen 54,0

  • To: USA – Uudet viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset (1 000): odotus -, edellinen 837

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt muuttumattomana ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella olemme laskeneet Japanin painoa neutraaliin ja vastaavasti nostaneet Pohjoismaiden painoa lievään ylipainoon. Muilta osin painotukset osakeosiossa ovat pysyneet ennallaan; ylipainotamme yhä Yhdysvaltoja ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Sen sijaan pienennämme edelleen korkosijoitusten tuottohakuisuutta vähentämällä painoa korkeamman riskin yrityslainoissa ja kehittyvien markkinoiden lainoissa (paikallisvaluutassa emittoidut) perustuen pitkälti edellisessä viikkokatsauksessa esitettyihin argumentteihin (kts. Viikkokatsaus 40). Vapautuneilla varoilla nostimme sekä matalamman riskin yrityslainat että rahamarkkinasijoitukset selvään ylipainoon.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 41


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.