2021-10-11 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 2021-41: Markkinatunnelma hieman kohentunut, katseet tuloskaudessa


Viime viikon kehitys

Muutaman mollivoittoisen viikon jälkeen kurssit kääntyivät viime viikolla lievään nousuun. Suurin nousu nähtiin Suomessa (+1,17 %), mutta myös Euroopassa (+1,15 %), Yhdysvalloissa (+1,12 %) ja Aasiassa (+1,10 %) kurssit olivat lievässä nousussa. Päämarkkinoista ainoa laskija oli Japanin markkinat reilun kahden prosentin laskulla (-2,11 %). Näin ollen maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat euromääräisesti vajaan prosentin (+0,93 %).
Korkomarkkinoiden negatiivinen kehitys sen sijaan sai jatkoa, kun kaikki pääomaisuuslajit olivat nousevien korkojen ajamana selvässä laskussa. Lasku oli verrattain tasaista, mutta suurin lasku kirjattiin kehittyvien alueiden paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa (-0,63 %). Myös kehittyvien alueiden dollarimääräisissä lainoissa (-0,58 %), matalamman luottoluokituksen globaaleissa yrityslainoissa (-0,48 %), EMU-valtioiden valtiolainoissa (-0,46 %), sekä korkeamman luottoluokituksen euromääräisissä yrityslainoissa (-0,31 %) viikkotuotot jäivät negatiivisiksi.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Kohentuneen markkinatunnelman takana oli mm. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoitus, että Venäjä on valmis auttamaan globaalien energiamarkkinoiden vakauttamista, mikä sai maakaasun hinnan nousun taittumaan räjähdysmäisen nousun jälkeen. Toinen markkinatunnelmaa nostanut seikka oli uutinen, että Yhdysvaltain kongressi pääsi viime viikon lopulla sopimukseen velkakaton lyhytaikaisesta nostosta joulukuulle asti. Vaikka epävarmuus velkakaton kohtalosta ei edelleenkään kokonaan poistunut, uskomme sovun löytyvän joulukuussa, koska seuraukset olisivat muuten liian suuret (hallinnon sulku, maan maksukyvyttömyyden julistaminen).

Energiahintojen (öljyn ja maakaasun) erittäin voimakas nousu tänä vuonna on omiaan ruokkimaan inflaatiota ja on kasvava riski siitä, että vaikutukset tulevat näkymään yhtiöiden tuloksissa ja marginaaleissa jo loppuvuonna. Tätä tullaan seuraamaan erityisesti pian alkavassa kolmannen kvartaalin tuloskaudessa. Tuloskaudesta on muutenkin tulossa erittäin mielenkiintoinen, ja se tulee mielestämme pitkälti sanelemaan osakemarkkinoiden loppuvuoden tuottopotentiaalin.

Makrouutisten osalta markkinoiden päähuomio oli perjantaina julkaistussa Yhdysvaltain syyskuun työllisyysraportissa. Raportti oli markkinoille selvä pettymys, sillä maatalouden ulkopuolella syntyi syyskuussa ainoastaan 194 000 uutta työpaikkaa, kun odotuksissa oli 500 000:n työpaikan lisäys. Elokuun luku tosin revisioitiin ylös 131 tuhannella 366 tuhanteen, mutta kokonaisuus jäi todella vaisuksi. Työmarkkinan osallistumisasteen (työssä käyvät + aktiivisesti työtä hakevat suhteutettuna työvoimaan) laskun seurauksena työttömyysaste (U-3) painui neljällä kymmenyksellä 4,8 %:iin (odotus: 5,1 %). Vaisun työllisyyskehityksen taustalla oli ennen kaikkea 123 000 työpaikan menetys julkisella puolella, etenkin paikallishallinnossa. Yksityiselle puolelle työpaikkoja syntyi kuitenkin 317 000, joista merkittävin osa (265 000) palvelusektorille. Koronasta kovasti kärsineelle matkailu- ja ravintola-alalle syntyi syyskuussa 74 000 uutta työpaikkaa. Työllisyyskehityksen jarruna toimii vieläkin työvoiman saatavuus, koska Yhdysvalloissa on edelleen enemmän avoimia työpaikkoja kuin työttömiä työnhakijoita. Tämän seurauksena palkkojen nousu kiihtyy yhä, ja keskimääräinen tuntipalkka yksityisellä sektorilla nousi syyskuussa kahdella kymmenyksellä 0,6 %:iin (vuoden takaisesta ajanjaksosta nousua on +4,6 %). Keskuspankin kannalta työllisyyskehityksen hidastuminen saattaa muodostua ongelmaksi, sillä vahvan inflaatiokehityksen myötä paineet rahapolitiikan normalisoitumiseen ovat kasvussa. Toisaalta taas hidastuva työllisyyskehitys puoltaisi elvyttävän rahapolitiikan jatkamista. Vaisusta raportista huolimatta odotamme edelleen, että USA:n keskuspankki ilmoittaa joukkolainojen osto-ohjelman alasajosta marraskuun alussa pidettävässä kokouksessaan.

Kuluvan viikon osalta sijoittajien katseet ovat mm. USA:n syyskuun inflaatioraportissa keskiviikkona, torstain USA:n tuottajahintaraportissa sekä perjantain syyskuun vähittäismyyntiluvuissa. Tämän lisäksi alkavaa tuloskautta seurataan suurella mielenkiinnolla.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-41-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla ennallaan ja olemme osakepainon osalta neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painot pysyivät niin ikään viime viikolla muuttumattomina. Painotamme Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita, olemme Euroopassa neutraalissa ja alipainotamme Japania ja kehittyviä alueita. Korkopuolella näkemyksemme pysyivät ennallaan ja olemme ylipainossa sekä matalamman että korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Tämän lisäksi olemme ylipainossa kehittyvien korkomarkkinoiden lainoissa ja vastaavasti merkittävässä alipainossa valtionlainoissa ja rahamarkkinasijoituksissa

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-41-tuottotaulukko

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.