2021-01-25 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 4: Neljännen kvartaalin tuloskausi käynnissä


Viime viikon kehitys

Viime viikolla erityisesti osakemarkkinoiden tuottokehitys oli nousujohteista. Osakemarkkinoilla euromääräinen tuottokehitys oli pääosin positiivista Japania (-0,47 %) lukuun ottamatta. Suurimmat positiiviset tuotot seuraamiltamme markkinoilta saatiin Aasiasta (+3,04 %), Suomesta (1,91 %) ja kehittyviltä markkinoilta (1,89 %). Myös Pohjois-Amerikan markkinat tuottivat 1,21 %:n tuoton. Näiden seurauksena myös maailman osakemarkkinat (MSCI World AC) päätyivät 0,99 %:n nousuun.

Korkopuolella jatkui edelleen negatiivinen kehitys. Eri omaisuuslajien tuottokehitys jäi pääsääntöisesti negatiiviseksi erityisesti lievästi nousseen korkotason takia (EMU-maiden valtionlainat -0,51 %). Positiiviseen tuottoon ylsivät ainoastaan kehittyvien alueiden dollareissa liikkeeseen lasketut joukkolainat (+0,23 %) ja korkeamman luottoriskin yrityslainat (+0,20 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Markkinoilla katseet ovat kääntyneet taas vaihteeksi koronavirukseen ja talouden toipumiseen. Erityisesti huolta herättää koronaviruksen uusien muotojen leviäminen, mikä on johtanut monissa maissa uusiin matkustusrajoituksiin ja yöllisiin ulkonaliikkumiskieltoihin. Lisäksi koronavirusrokotteiden valmistamisessa ja toimituksissa on ollut viime aikoina viiveitä. Edelleen maailmantalouden kasvuluvut ovat tälle vuodelle selvästi positiivisia, mutta muun muassa Maailmanpankki (World Bank) on trimmannut talouskasvuennustettaan hiukan alaspäin, ja ennuste on nyt 4 %:n tasolla. Tällä viikolla myös Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) julkaisee ennusteensa. Uutta taantumaa odotetaan erityisesti Japaniin, euroalueelle ja Isoon-Britanniaan, mikäli koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset jatkuvat pitkään. Myös Yhdysvaltojen tartuntaluvut aiheuttavat edelleen huolta ja vaikuttavat negatiivisesti vähittäiskauppaan ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Koronavirukseen liittyviä tiukennuksia on harkinnassa Isossa-Britanniassa, ja Ranskassa mietitään uutta sulkua (lockdown) Isosta-Britanniasta levinneen tautimuunnoksen takia. Myös Oslossa on asetettu voimaan uusia tiukennuksia, ja Ruotsi on kieltänyt matkustuksen Norjasta. Kokonaisuutena kuitenkin tartuntamäärät ovat monissa Euroopan maissa jo laskusuunnassa (esimerkiksi Irlannissa ja Ranskassa).

Korkomarkkinoiden osalta erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat korkokäyrän pidemmän pään nousevat korot ja se, tasaantuuko korkojen nousu erityisesti Yhdysvalloissa keskuspankin kyyhkysmäisten kommenttien sekä uusien koronavirusmuotojen aiheuttaman epävarmuuden takia.

Tällä viikolla markkinoiden huomion keskipisteenä ovat neljännen kvartaalin tulosjulkistukset. Isossa kuvassa neljänneltä kvartaalilta odotetaan parantuvia tuloksia sekä yhtiöiden taloudellista ohjausta ja ennusteita vuodelle 2021. Lisäksi tällä viikolla maailman talouspäättäjien kesken pidetään World Economic Forumin Davosin kokous, jonka yhteydessä pidettävissä puheissa odotetaan linjauksia muun muassa Kiinalta, Saksalta ja Ranskalta. Tämän viikon keskiviikkona on myös Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin kokous.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

viikkokatsaus-2021-04-kalenteri

Taktinen näkemys

Osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikolla ennallaan ja olemme lievässä ylipainossa. Osakeallokaation sisällä nostimme kehittyvien markkinoiden painoa neutraaliin. Muutoksen jälkeen painotamme edelleen Yhdysvaltoja ja lievästi Pohjoismaita. Vastaavasti alipainotamme Eurooppaa. Korkopuolella muutimme asemointia nostamalla hiukan matalamman luottoriskin lainojen painoa ja laskemalla korkeamman luottoriskin yrityslainojen painoa (edelleen ylipainossa) ja valtionlainojen painoa suurempaan alipainoon.

Markkinatuotot

viikkokatsaus-2021-04-tuottotaulukko

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.