2020-09-21 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 39: Koronaviruksen uusi nousu?


Viime viikon kehitys

Syyskuun ensimmäisellä viikolla alkanut osakemarkkinoiden lasku Yhdysvalloissa jatkui edelleen syyskuun kolmannella viikolla, tosin vaisumpana. Edelleen pääteemana Yhdysvaltojen markkinoilla oli erityisesti teknologiaosakkeiden ja myös teknologiapörssi Nasdaqin yleisindeksin lasku. Nasdaq-indeksi laski noin 0,8 % ja S&P 500 -indeksi laski 0,89 % euromääräisesti. Yhdysvaltojen vetämänä maailman osakemarkkinat päätyivät hienoiseen 0,03 %:n laskuun. Osakemarkkinoiden nousua taas nähtiin erityisesti Aasiassa 1,69 % (Japani 1,75 %) ja kehittyvillä markkinoilla 1,34 %. Yrityslainoissa tapahtui vain pientä luottoriskilisien levenemistä riskillisemmissä niin sanotuissa alhaisemman luottoluokituksen yrityslainoissa ja näiden lainojen arvot päätyivät tämän johdosta hienoiseen laskuun. Maailman osakemarkkinoiden kehitys on viime viikkoina eronnut erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden negatiivisen ja muiden markkinoiden hiukan positiivisemman kehityksen vuoksi. Mielestämme erityisesti Yhdysvaltojen tulossa olevat presidentinvaalit ja toisaalta myös teknologiayhtiöiden osakkeiden nousuputken päättyminen ovat johtaneet lisääntyneeseen volatiliteettiin Yhdysvalloissa, mutta positiivisena näemme edelleen sen, että kehitys ei ole tarttunut muihin markkinoihin.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Euroopassa koronaviruksen (Covid-19) tartuntatapausten uusi nousu on johtanut uusiin määräyksiin ja vastatoimiin. Ranskassa ja Isossa Britanniassa raportoitiin viime viikolla korkein uusien tartuntojen määrä sitten toukokuun. Uusia rajoituksia on asetettu useissa Euroopan maissa muun muassa liittyen julkisiin tapaamisiin, ravintoloiden aukioloaikoihin ja niin edelleen. Espanjassa on myös asetettu voimaan uusia liikkumisrajoituksia monilla aluilla. Lisäksi testausta viruksen osalta on lisätty useissa maissa.

Isossa-Britanniassa koronaviruksen lisäksi edelleen harmaita hiuksia on aiheuttanut pääministeri Boris Johnsonin ehdotus Euroopan Unionista (EU) eroamiseen johtavan sopimuksen uudelleen neuvottelusta. Viralliseen eroamiseen on enää aikaa noin kuusi viikkoa ja edelleen erityisesti Pohjois-Irlannin asema on kiistakapulana sisäpoliittisesti ja myös neuvotteluissa EU:n kanssa.

Yhdysvalloissa uuden mausteen presidentinvaalikamppailuun on tuonut korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin kuoleminen viime perjantaina. Istuvalla presidentillä on oikeus nimittää uusi tuomari ja nimityksen hyväksyy senaatti, joka on tällä hetkellä republikaanienemmistöinen. Korkeimman oikeuden tuomarin nimitys on Yhdysvalloissa tärkeä poliittinen nimitys, sillä tuomarit nimitetään tehtävään koko loppuiäkseen, osaksi 9-jäsenistä tuomaristoa. Korkeimman oikeuden tärkeimpänä tehtävänä on antaa alempia tuomioistuimia sitovia ennakkopäätöksiä sekä tulkita perustuslakia muun muassa kiistanalaisissa aborttikysymyksissä ja niin edelleen.

Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed) pääjohtaja Jerome Powell totesi viime viikolla, että keskuspankki aikoo pitää korot nollassa, kunnes sekä täystyöllisyys, että 2 % inflaatiotavoite on saavutettu. Ennusteiden mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että Fed pitäisi korot nollassa ainakin vuoteen 2024 asti. Powell yrittää tällä uudella ohjauksella saada inflaatiokehityksen vihdoin keskuspankin tavoitetasolle.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

 • Ma: Euroalue – Kuluttajien luottamus 09/2020: odotus -15, edellinen -14,7

 • Ti: Japani – Teollisuuden ostopäällikköindeksi (JN), PMI 09/2020: odotus: --, edellinen: 47,2

 • Ti: Japani – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (JN), PMI 09/2020: odotus: --, edellinen: 45,0

 • Ke: Saksa – Teollisuuden ostopäällikköindeksi (GE), PMI 09/2020: odotus: 52, edellinen: 52,2

 • Ke: Saksa – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (GE), PMI 09/2020: odotus: 53, edellinen: 52,5

 • Ke: Euroalue – Teollisuuden ostopäällikköindeksi (EU), PMI 09/2020: odotus: 51,5, edellinen: 51,7

 • Ke: Euroalue – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (EU), PMI 09/2020: odotus: 51, edellinen: 50,5

 • Ke: USA – Teollisuuden ostopäällikköindeksi (EU), PMI 09/2020: odotus: 52,5, edellinen: 53,1

 • Ke: USA – Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (EU), PMI 09/2020: odotus: 54,5, edellinen: 55,0

 • To: Saksa – IFO-indeksi (talouselämän luottamus) 09/2020: odotus: 93,9, edellinen: 92,6

 • To: USA – Uudet työttömyyskorvaukset, ’000 09/2020: odotus: --, edellinen: 860

 • To: USA – Työttömyyskorvausten piirissä, ’000 09/2020: odotus: --, edellinen: 12628

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakeallokaation sisällä painotamme yhä Yhdysvaltoja ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Siirsimme viime viikolla osakeallokaatiossa kehittyneen Aasian neutraalipainoon ja vastaavasti Pohjoismaat ylipainoon. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Olemme niin ikään pysyneet ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa sekä voimakkaassa alipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 39


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.