Viikkokatsaus 39/2022: Taantumapelot kasvussa


Tämä on tältä erää viimeinen julkaisemamme viikkokatsaus.

Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla varsin mollivoittoisena, kun Japania lukuun ottamatta kaikki päämarkkinat olivat euromääräisesti selvässä laskussa. Suurin lasku koettiin Euroopassa (-4,27 %), mutta myös Suomessa (-4,19 %), Aasiassa (-1,47 %) sekä kehittyvillä markkinoilla (-0,81 %) kurssit olivat selvässä laskussa. Näin ollen globaalit osakkeet (MSCI Maailma AC) laskivat euromääräisesti miltei kaksi prosenttia (-1,78 %). Paikallisessa valuutassa lasku olisi ollut vielä kovempaa, sillä taalan yli kolmen prosentin vahvistuminen viikossa pehmensi laskua eurosijoittajan näkökulmasta.

Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli niin ikään pääosin negatiivinen voimakkaasti nousseen korkotason seurauksena. Suurin lasku koettiin kehittyvien alueiden taalamääräisissä velkakirjoissa (-2,3 %) sekä matalamman luottoluokituksen globaaleissa eurosuojatuissa yrityslainoissa (-1,9 %). Negatiivinen tuottokehitys koettiin myös korkeamman luottoluokituksen euromääräisissä yrityslainoissa (-1,5 %), euroalueen nimellismääräisissä valtionlainoissa (-1,6 %) sekä saman alueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (-1,4 %). Positiiviseen viikkotuottoon ylsivät ainoastaan kehittyvien alueiden paikallisvaluuttamääräiset velkakirjat.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Negatiivisen markkinatunnelman ja tuottokehityksen taustalla oli ennen kaikkea Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) korkokokouksen anti. Vaikka 75 korkopisteen nosto ohjauskorossa haarukkaan 3–3,25 % oli linjassa odotusten kanssa, keskuspankin jäsenten arviot tulevasta koronnostotarpeesta (ns. dot plots) olivat selvästi odotuksia aggressiivisemmat. Fedin jäsenet arvioivat ohjauskoron nousevan 4,6 %:n tuntumaan ensi vuonna ja pysyvän selvästi koholla seuraavan 2–3 vuoden ajan. Korot reagoivat näihin arvioihin suhteellisen voimakkaasti, ja esimerkiksi 2 vuoden valtionlainatuotto nousi selvästi yli 4 %:n. Markkinoiden odotukset tulevista koronnostoista vankistuivat myös selvästi, ja loppuvuoden osalta markkinat hinnoittelevat vielä kahta 75 korkopisteen koronnostoa marraskuussa ja joulukuussa tasolle 4,5–4,75 %.

Euroopassa Yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankki (Bank of England, BoE) piti myös säännönmukaisen kokouksensa torstaina ja nosti ohjauskorkoa hieman odotuksia vähemmän (50 korkopistettä) kasvavien taantumariskien vuoksi. Tunnelma markkinoilla muuttui kuitenkin perjantaina selvästi negatiivisemmaksi, kun hallitus julkisti uuden välibudjetin. Britannian hallitus ilmoitti aikovansa alentaa tuloveroja ja peruuttaa jo aiemmin suunnitellut yhteisöveron korotukset. Maan toimet inflaation vaikutusten pehmentämiseksi tulevat voimakkaasti stimuloimaan kokonaiskysyntää, sillä ne rahoitetaan suurelta osin ottamalla lisää velkaa. Nyt ilmoitettu lisäelvytys uhkaa lisätä jo ennestään korkeaa inflaatiopainetta. Markkinaodotukset keskuspankin tulevasta koronnostotahdista vahvistuivat, ja markkinat odottavat ohjauskoron nousevan korkeimmillaan yli viiteen prosenttiin. Suuremmat koronnostot uhkaavat viedä maata vielä syvempään taantumaan ja mitätöidä elvytyksen tuomat positiiviset vaikutukset kasvukuvaan.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-39-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyi viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa sekä Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-39-tuottotaulukko
Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.