2020-09-14 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 38: Markkinaheilunta jatkui Yhdysvalloissa


Viime viikon kehitys

Syyskuun ensimmäisellä viikolla alkanut osakemarkkinoiden lasku Yhdysvalloissa jatkui toisella viikolla. Teemana oli edelleen erityisesti teknologiaosakkeiden ja myös teknologiapörssi Nasdaqin yleisindeksin suurempi lasku suhteessa muihin indekseihin. Nasdaq-indeksi laski yli 5 %, kun muun muassa S&P 500 -indeksi laski 3,3 %. Yhdysvaltojen vetämänä maailman osakemarkkinat päätyivät noin 1,5 %:n laskuun. Sen sijaan eritysesti Euroopassa osakekurssit jaksoivat nousta 1,7 %. Korkomarkkinoilla liikkeet olivat maltillisempia. Yrityslainoissa tapahtui vain pientä luottoriskilisien levenemistä, ja yrityslainojen arvot päätyivät tämän johdosta hienoiseen laskuun. Uskomme edelleen, että osakemarkkinoiden lisääntynyt volatiliteetti ei vielä ole merkki nousuputken taittumista. Päällimmäisenä syynä tähän näkemykseen on edelleen jatkuva valtioiden ja keskuspankkien vahva tuki.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarde ei viime torstaina antanut merkkiäkään siitä, että EKP:n näkemykset bruttokansantuotteen (BKT) kasvukehityksestä tai inflaatiokehityksestä olisivat heikkenemään päin tai että EKP olisi valmistautumassa lisäelvytyksen antamiseen. Jää nähtäväksi, että kuinka kauan linja pitää. EKP:n ekonomistit nostivat tämän vuoden BKT:n muutosennustettaan euroalueelle -8 % tasolle (ed. -8,7 %), mutta laskivat ennustettaan ensi vuodelle tasolle 5 % (ed. 5,2 %) ja vuodelle 2022 tasolle 3,2 % (ed. 3,3 %). Inflaatioennusteet olivat enimmäkseen muuttumattomat.

Iso-Britannian osalta brexit-kauppasopimuksen neuvottelu sai hiukan kylmää vettä niskaansa, kun Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti haluavansa neuvotella koko sopimuksen uudelleen. Tämä ilmoitus aiheutti vastarintaa myös pääministerin omassa puolueessa, ja oikeusministeri Robert Buckland ilmoitti mahdollisesti eroavansa, jos pääministeri toteuttaa aikeensa rikkoa Iso-Britannian EU:n kanssa neuvottelemaa eroamissopimusta. Kauppaneuvotteluiden takaraja on joulukuussa.

Yhdysvalloissa inflaatiotahti kiihtyi odotettua kovemmaksi. Perjantaina julkaistu kuluttajahintaindeksi nousi 1,3 % vuoden takaisesta, kun konsensusennuste oli 1,2 %. Nousu johtui erityisesti käytettyjen autojen hintojen noususta. Tämän tulkittiin olevan osoitus talouden toimeliaisuuden piristymisestä koronaviruksen aiheuttaman pysähdyksen jälkeen.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Euroalue – Teollisuustuotanto (v/v) 07/2020: odotus -9,5 %, edellinen -12,3 %

  • Ti: Kiina – Teollisuustuotanto (v/v) 08/2020: odotus 5,1 %, edellinen 4,8 %

  • Ti: Saksa – ZEW-luottamusindeksi (odotukset) 09/2020: odotus 70, edellinen 71,5

  • Ti: USA – New Yorkin teollisuuden luottamus 09/2020: odotus 4,4, edellinen 3,7

  • Ke: USA – Keskuspankin ohjauskorko, ylälaita: odotus 0,25 %, edellinen 0,25 %

  • Ke: USA – Keskuspankin ohjauskorko, alalaita: odotus 0,00 %, edellinen 0,00 %

  • To: USA – Philadelphia Fed teollisuuden luottamus 09/2020: odotus 15, edellinen 17,2

  • Pe: USA – Kuluttajien luottamusindeksi (Michigan): odotus 74,9, edellinen 74,1

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme yhä Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Olemme niin ikään pysyneet ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa sekä voimakkaassa alipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

viikkokatsaus 38


Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.