Viikkokatsaus 38/2022: Osakemarkkinat laajassa laskussa inflaatio- ja taantumapelkojen ajamina


Viime viikon kehitys

Osakemarkkinoiden kehitys oli viime viikolla hyvin mollivoittoinen. Euroissa laskettuna Yhdysvaltojen osakemarkkinat (-4,28 %) laskivat eniten seuraamistamme markkinoista. Laskua nähtiin laaja-alaisesti myös Euroopassa (-2,81 %), mukaan lukien Suomessa (-1,82 %). Osakemarkkinat laskivat myös kehittyvillä markkinoilla (-2,52 %) sekä Aasiassa (-2,31 %) ja Japanissa (-1,75 %). Globaalit osakkeet (MSCI Maalima AC) laskivat näiden kurssikehitysten ajamina euromääräisesti 3,92 %.

Korkomarkkinoilla nähtiin positiivista hintakehitystä vain euroalueen inflaatiolinkatuissa valtionlainoissa (+0,60 %). Sen sijaan hinnat laskivat nimellismääräisissä euroalueen valtionlainoissa (-0,25 %) sekä alhaisemman (-1,59 %) ja korkeamman luottoluokituksen (-0,65 %) yrityslainoissa. Kehitys oli negatiivista myös kehittyvien markkinoiden paikallisvaluutanmääräisissä lainoissa euroissa (-1,02 %) ja kehittyvien markkinoiden dollarimääräisissä lainoissa euroissa (-1,71 %).

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Osakekurssit Yhdysvalloissa osakkeet laskivat jyrkästi, kun inflaatiopelot markkinoilla jälleen lisääntyivät ja korot olivat nousussa. S&P 500 -osakeindeksi kirjasi suurimman viikoittaisen pudotuksensa kesäkuun puolivälin jälkeen. Kasvuosakkeiden kehitys oli vielä heikompaa ja teknologiapainotteinen Nasdaq Composite -osakeindeksi putosi lähes 5,5 %.

Tärkein tapahtuma viime viikolla näytti olevan tiistaina julkaistu kuluttajahintaindeksin (CPI) raportti, jonka inflaatiolukemat ylittivät odotukset ja vaimensivat sijoittajien toiveita siitä, että Yhdysvaltojen talouden inflaatiovauhti olisi jo hidastumassa. Kokonaisinflaatio nousi elokuussa 8,3 % verrattuna edellisvuoteen ja ylitti konsensusennusteen 8,1 %:n noususta. Lisäksi perusinflaatio (ilman ruokaa ja energiaa) hyppäsi 6,3 prosenttiin, mikä on korkein taso maaliskuun jälkeen ja ylitti myös konsensusodotusten 6,1 %:n tason. Osittain syynä oli asumiskustannusten 0,7 %:n nousu elokuussa, mutta myös ruoan ja terveydenhoidon hintojen nousu vaikutti voimakkaasti.

Viime torstai tarjosi myös tietoja vähittäismyynnin kehityksestä. Yhdysvaltojen työministeriö raportoi, että 4,2 prosentin lasku myynnissä huoltoasemilla elokuussa auttoi lisäämään mm. autokauppojen ja ravintoloiden myyntiä, mikä nähtiin positiivisessa valossa markkinoilla. Kuljetusyritys FedExin synkät maailmantalouden näkymät johtivat osakemarkkinoiden laskuun viikon lopussa. Markkinoiden sulkeuduttua torstaina FedEx ilmoitti vetävänsä tulosohjeistuksensa pois tilikaudelta 2023, koska se odotti epävakaan toimintaympäristön jatkuvan. FedExin uusi toimitusjohtaja kertoi CNBC:n haastattelussa odottavansa maailmanlaajuista taantumaa.

Osakkeet laskivat Euroopassa myös viime viikolla taloustaantumapelkojen ajamana. Saksan taloustilanne oli odotettua huonompi syyskuussa johtuen energiapulaan liittyvistä huolista sekä tilausten, teollisuustuotannon ja viennin vähenemisestä. Taloustutkimuslaitos ZEW kertoi, että sen talouden mielipideindeksi putosi -61,9 pisteeseen, mikä on alhaisin taso sitten lokakuun 2008. Euroalueen teollisuustuotanto laski heinäkuussa 2,3 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna energiahintojen ja toimitusketjun pullonkaulojen vuoksi. Pääomahyödykkeiden tuotanto laski eniten. Euroopan komissio julkaisi ehdotuksia, joilla voitaisiin kerätä jopa 140 miljardia euroa energiakustannusten nousun vaikutusten lieventämiseksi. Toimenpiteisiin kuuluvat mm. vero fossiilisia polttoaineita tuottavien yritysten tuloille, katto muiden kuin kaasulla sähköä tuottavien yritysten tuloille ja sähkön kysynnän vähentäminen.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

Viikkokatsaus-2022-38-kalenteri

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme pysyy viime viikolla edelleen ennallaan ja olemme osakkeessa lievässä alipainossa. Osakeosion sisällä näkemyksemme pysyivät niin ikään ennallaan. Olemme USA:ssa selvässä ylipainossa, Pohjoismaissa neutraalissa sekä Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla vastaavasti alipainossa. Myös korko-osiossa taktiset näkemyksemme pysyivät viime viikolla ennallaan. Olemme korkeamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä rahamarkkinasijoituksissa ylipainossa. Vastaavasti olemme valtionlainoissa, matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa sekä kehittyvien korkomarkkinoiden velkakirjoissa alipainossa.

Markkinatuotot

Viikkokatsaus-2022-38-tuottotaulukko

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491

Erik Holmqvist

Erik Holmqvist

Päästrategi

050 549 5443

Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.