2020-09-07 - Sijoitusmarkkinat

Viikkokatsaus 37: Markkinaheilunta nostamassa päätään?


Viime viikon kehitys

Pitkään jatkunut osakemarkkinoiden vahva vire katkesi viime viikolla, kun viikon loppupuolella USA:ssa alkanut kurssien lasku, erityisesti teknologiasektorilla, levisi myös muihin päämarkkinoihin. Yksittäistä syytä teknologiasektorin laskulle on vaikeaa osoittaa, mutta rajun kurssinousun jälkeen (teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi on noussut vuoden alusta 26 % ja maaliskuun pohjista 65 %) tilapäinen korjausliike on ymmärrettävää. Markkinoilla oli myös nähtävissä sektorirotaatiota, sillä talouksien toipumisesta eniten hyötyvät sykliset sektorit pärjäsivät selvästi muita sektoreita paremmin. Loppuviikolla tapahtuneesta kurssilaskusta huolimatta globaalit osakkeet päätyivät viime viikolla lopulta maltilliseen 1,4 prosentin laskuun.

Osakemarkkinoiden hermostuneisuus ei mainittavasti näkynyt korkomarkkinoilla, sillä yrityslainojen luottoriskipreemioissa ei tapahtunut levenemistä, vaan yleisen korkojen laskun myötä viikkotuotot sekä valtionlainoissa että yrityslainoissa olivat positiiviset.

Vaikka osakemarkkinoiden nousutrendi viime viikolla katkesi, emme usko markkinoiden perusasetelman oleellisesti muuttuneen, sillä valtioiden ja keskuspankkien vahva tuki toimii edelleen markkinoiden selkänojana.

Viime viikon keskeiset tapahtumat

Makrosaralla huomio kohdistui viime viikon alussa Yhdysvalloissa julkaistuihin elokuun talouden aktiviteettia ennakoiviin ISM-luottamusindekseihin. Toteutuneet luvut olivat teollisuuden osalta selvästi odotuksia paremmat ja linjassa edellisellä viikolla julkaistujen PMI-luottamusindeksien kanssa. Teollisuuden ISM kohosi elokuussa lukemaan 56,0 (edellinen 54,2) odotusten oltua 54,5, mikä on vahvin luottamusluku miltei kahteen vuoteen. Indeksin alakomponentteja tarkasteltaessa erityisesti uusien tilausten voimakas nousu (lukema 67,7) piirtää vahvan kuvan tulevasta kysyntätilanteesta ja tulee todennäköisesti näkymään positiivisesti kolmannen kvartaalin kasvuluvuissa. Sen sijaan palvelualojen ISM-indeksi laski lukemaan 56,9 heinäkuun erittäin vahvasta tasosta (heinäkuu 58,1) ja oli hyvin linjassa odotusten kanssa. Lasku johtui pitkälti USA:n viidennen elvytyspaketin lykkääntymisestä. Lukema on siitä huolimatta hyvä ja tukee edelleen talouden toipumista.

Luottamusindeksien lisäksi Yhdysvaltojen elokuun työllisyysraportti keräsi paljon huomiota. Uusien työpaikkojen määrän odotettiin jatkavan kasvamistaan vahvana 1,35 miljoonan uuden työpaikan vauhdilla (heinäkuu 1,76 miljoonaa) ja työttömyysasteen laskevan 9,8 %:iin (heinäkuu 10,2 %). Toteuma oli hyvin linjassa odotusten kanssa uusien työpaikkojen osalta (1,37 miljoonaa uutta maatalouden ulkopuolista työpaikkaa), mutta työttömyysaste painui selvästi alle odotusten 8,4 %:iin.

Tulevan viikon tapahtumat

Tärkeimmät makrotapahtumat:

  • Ma: Kiina – Vienti, % (v/v) 08/2020: odotus 7,5 %, edellinen 7,2 %

  • Ma: Kiina – Tuonti, % (v/v) 08/2020: odotus 0,2 %, edellinen -1,4 %

  • To: Euroalue – Euroopan keskuspankin ohjauskorko: odotus 0,0 %, edellinen 0,0 %

  • To: Euroalue – EKP:n talletuskorko: odotus -0,5 %, edellinen -0,5 %

  • Pe: USA – Inflaatio, % (v/v) 08/2020: odotus 1,2 %, edellinen 1,0 %

  • Pe: USA – Pohjainflaatio, % (v/v) 08/2020: odotus 1,6 %, edellinen 1,6 %

Taktinen näkemys

Taktisen osakeallokaation osalta näkemyksemme on pysynyt viime viikkoina lähes ennallaan ja olemme edelleen neutraalissa painossa. Osakepuolella painotamme yhä Yhdysvaltoja ja kehittynyttä Aasiaa ja vastaavasti alipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Korkopuolella olemme edelleen ylipainossa sekä korkean että matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa. Olemme niin ikään pysyneet ylipainossa kehittyvien alueiden lainoissa. Vastaavasti olemme alipainossa valtionlainoissa sekä voimakkaassa alipainossa rahamarkkinasijoituksissa.

Markkinatuotot

Erik Holmqvist
Päästrategi
Elite Alfred Berg

Toni Iivonen
Sijoitusjohtaja
Elite Alfred Berg


Tämä viikkokatsaus ei ole kehotus ryhtyä rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin eikä tämä katsaus ole sijoituspalvelulain mukaista sijoitustutkimusta. Viikkokatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Elite Alfred Berg ei vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Kaikki immateriaalioikeudet tähän sisältöön kuuluvat Elite Alfred Bergille, ellei muuta ole erikseen mainittu. Taktinen näkemys kuvaa yksinkertaistetusti ja yleisellä tasolla varainhoidon sijoitusnäkemystä. Yksinkertaistettua sijoitusnäkemystä ei voida pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana tai sijoitussuosituksena, eikä Elite Alfred Berg vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella.